величина слова:

Пољопривредно - ветеринарска школа

Основана је 1958/1959. године као Воћарско - виноградарска школа. Народни одбор општине Рековац одлучио је да оснује ову школу уз велико одрицање. Разлог оснивања средње стручне школе у Рековцу лежи у потреби за стручним кадровима јер је ово претежно пољопривредни крај. Како су одмицале године, средња стручна школа у Рековцу градила је углед, стицала драгоцено радно искуство и тако стала у ред најбољих пољопривредних школа у земљи. Данас, након 50 година постојања, Пољопривредно - ветеринарска школа у Рековцу са одељењима ветеринарског, пољопривредног, економског и столарског смера има укупно 326 ученика. Број наставног особља у школској 2008/2009. години је 40. 

величина слова:
величина слова:
 • Списак грађевинских дозвола за 2017. Преузми
 • Списак грађевинских дозвола за 2016. Преузми
 • СТР ПП Урсуле-Рековац Преузми
 • Јовановић Ненад Рековац Преузми
 • Електромонтажа оптички кабл-БелушићОпарићПревешт Преузми
 • ЈП Србија Гас-Драгово-Малешево... Преузми
 • Гајић Милан-Опарић Преузми
 • Петровић Милован-Рековац Преузми
 • Видосављевић Милун-Ратковић Преузми
 • Стевановић Миодраг-Драгово Преузми
 • Телеком Србија оптички кабл Белушић-Опарић-Превешт Преузми
 • Грађевинске дозволе до октобра 2015. Преузми
величина слова:
 • Гасна мрежа-Драгово... Преузми
 • Постављање оптичког кабла-Белучић-Опарић-Превешт Преузми
 • ЈП Дирекција-реконструкција пута Л-24 Преузми
 • ЈП Дирекција-помоћно објекат бунара Преузми
 • Пријава радова до октобра 2015. Преузми
величина слова:

у припреми

величина слова:
 • Информације о локацији до октобра 2015. Преузми
величина слова:
величина слова:

О Рековцу