величина слова:

 _____________________________________________________

Списак одобрених стипендија за 2018/2019.годину

-Категорија 5.000 динара

-Категорија 5.000 динара-успех

-Категорија 7.000 динара

_____________________________________________________

                                Конкурс

за доделу ученичких и студентских стипендија за 2018/2019.годину

______________________________________________              

                              К О Н К У Р С

           За доделу ученичких и студентских

        стипендија за школску 2017/2018. годину

____________________________________________________

                   К О Н К У Р С

 

За доделу ученичких и студентских

стипендија за школску 2014/2015. годину

_________________________________________________

КОНАЧАН СПИСАК КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈА ЗА 2013/2014

Обавештење о додели стипендија за 2012/2013 годину