величина слова:

СЛЕДЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ОДРЖАЋЕ СЕ:

 

 

 

 

 

Службени гласник општине Рековац, број 6/2020

-Пословник