величина слова:

СЛЕДЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ОДРЖАЋЕ СЕ:

 

 

 

 

 

  Службени гласник општине Рековац, број 4/2020

-Пословник