величина слова:

СЛЕДЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ОДРЖАЋЕ СЕ:

 

Службени гласник општине Рековац, број 05/2017