величина слова:

Прва основна школа у Рековцу отворена је 1839. године указом кнеза Милоша Обреновића. Њен учитељ био је Петар Миловановић из Кавадара, који је образовање стекао у једном од три манастира у Ратковићу. У манастиру је учио буквар, часловац и псалтир. Нема поузданих података где је била смештена прва школа. Најчешће се помиње место на којем је данашња школа, одмах до воденице на реци Дуленки, а помиње се и приватна кућа код поште, затим кућа Пере Поповића, близу некадашње пијаце, плац на којем је сада задружна радионица преко реке итд.

Прва државна школска зграда налазила се где је сада зграда Скупштине општине. Нема тачних података када је подигнута. Најстарији мештани тврде да је имала 4 учионице, ходник, канцеларију и собу за служитеља. Била је сазидана од тврдог материјала и трајала је до 1929. године када је порушена и уместо ње подигнута нова школска зграда у којој се сада налази Скупштина општине. Спрат је дозидан након Другог светског рата. За време Првог светског рата школа није радила, док у Другом светском рату рад школе није прекидан.

величина слова:
величина слова:
 • СТР ПП Урсуле-Рековац Преузми
 • Јовановић Ненад Рековац Преузми
 • Електромонтажа оптички кабл-БелушићОпарићПревешт Преузми
 • ЈП Србија Гас-Драгово-Малешево... Преузми
 • Гајић Милан-Опарић Преузми
 • Петровић Милован-Рековац Преузми
 • Видосављевић Милун-Ратковић Преузми
 • Стевановић Миодраг-Драгово Преузми
 • Телеком Србија оптички кабл Белушић-Опарић-Превешт Преузми
 • Грађевинске дозволе до октобра 2015. Преузми
величина слова:
величина слова:
 • Гасна мрежа-Драгово... Преузми
 • Постављање оптичког кабла-Белучић-Опарић-Превешт Преузми
 • ЈП Дирекција-реконструкција пута Л-24 Преузми
 • ЈП Дирекција-помоћно објекат бунара Преузми
 • Пријава радова до октобра 2015. Преузми
величина слова:
 • Информације о локацији до октобра 2015. Преузми
величина слова:

у припреми