величина слова:

Прва основна школа у Рековцу отворена је 1839. године указом кнеза Милоша Обреновића. Њен учитељ био је Петар Миловановић из Кавадара, који је образовање стекао у једном од три манастира у Ратковићу. У манастиру је учио буквар, часловац и псалтир. Нема поузданих података где је била смештена прва школа. Најчешће се помиње место на којем је данашња школа, одмах до воденице на реци Дуленки, а помиње се и приватна кућа код поште, затим кућа Пере Поповића, близу некадашње пијаце, плац на којем је сада задружна радионица преко реке итд.

Прва државна школска зграда налазила се где је сада зграда Скупштине општине. Нема тачних података када је подигнута. Најстарији мештани тврде да је имала 4 учионице, ходник, канцеларију и собу за служитеља. Била је сазидана од тврдог материјала и трајала је до 1929. године када је порушена и уместо ње подигнута нова школска зграда у којој се сада налази Скупштина општине. Спрат је дозидан након Другог светског рата. За време Првог светског рата школа није радила, док у Другом светском рату рад школе није прекидан.

величина слова:

у припреми