величина слова:

Најважнији телефони и контакти 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ДР АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН:035-8411-004
ФАКС:035-8411-196


ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ДРАГИША ТОМИЋ
ТЕЛЕФОН:035-8411-004

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ,ЕКОНОМИСТА
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН:035-8411-086


ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
МИЛАН РАШИЋ,МЕНАЏЕР СОБРАЋАЈА
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН:035-8411-086


СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
ДИПЛ.ПРАВНИК МИРОСЛАВ МИЛИЋ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН:035-8411-072


ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ

ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
МОМЧИЛО СРЕТЕНОВИЋ,дипл.економиста
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН:035-8411-309 


ДИРЕКТОР ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ЂОРЂЕ СТАНОЈЕВИЋ,спец.инг.пољопривреде
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН:035-8411-171

О П Ш Т И Н С К А    У П Р А В А

ЦЕНТРАЛА:
ТЕЛЕФОН: 035/8411-070

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
СЛАЂАНА ГЛИШИЋ ДИПЛ.ПРАВНИК
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН:035-8411-150


НАЧЕЛНИК ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
МИЛАН МИЛОЈЕВИЋ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН: 035/8411-544


ШЕФ ОДСЕКА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
ГОРДАНА БРКИЋ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН: 035/8411-171


РЕГИСТРАТОР РЕГИСТРА ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА-

РЕФЕРЕНТ ОБРАЂИВАЧ
МАСТ.ИНЖ.АРХ.ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН: 035/8411-309 МОБИЛНИ:062/657-991


КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
ИВАНА ЈОВАНОВИЋ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН: 035/8411-071


ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
КАТА СТОЈКОВИЋ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
ТЕЛЕФОН: 035/8411-071


ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР
МАРКО ВУЛОВИЋ
ТЕЛЕФОН: 035/8411-073

ИЗВРШИЛАЦ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ДИПЛ.ПРАВНИК ВИЈОЛЕТА ПЕТКОВИЋ

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

035/8411-073

 

М А Т И Ч Н А   С Л У Ж Б А

Матичар за матично подручије Рековац
(за Рековац, Ратковић, Цикот, Ломницу, Урсуле и Велику Крушевицу)
ВЕСНА ДЕСПОТОВИЋ
ТЕЛЕФОН: 035/8411-070


Матичар за матично подручије Белушић
(за Белушић и Брајновац)

Матичар за матично подручије Драгово
(за Драгово, Малешево и Сибницу)

АЛЕКСАНДАР МИЛОЈЕВИЋ
ТЕЛЕФОН: 035/413-213,415-404


Матичар за матично подручије Беочић и матично подручије Секурич
РАДОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
ТЕЛЕФОН: 035/413-232


Матичар за матично подручије Опарић
(за Опарић и Лепојевић)
Матичар за матично подручије Превешт
(за Превешт, Калудру, Каленићки Прњавор и Шљивицу)
БОЈАНКА ВУКИЋЕВИЋ
ТЕЛЕФОН: 035/422-635 (у Опарићу); 035/414-002 (у Превешту)

Матичар за матично подручије Лоћика
(за Лоћику)
РАДОВАНКА ТОМИЋ
ТЕЛЕФОН: 035/425-160


Матичар за матично подручије Рабеновац
(за Рабеновац, Кавадар, Течић и Вукмановац)
НАТАША БОГОСАВЉЕВИЋ
ТЕЛЕФОН: 035/426-158


Матичар за матично подручије Жупањевац
(за Жупањевац, Надрље, Богалинац и Доброселицу)
Матичар за матично подручије Комаране
(за Комаране, Мотрић, Баре и Сиљевицу)
ЈАСМИНКА ЈЕВТИЋ
ТЕЛЕФОН: 035/428-339 (у Жупањевцу); 035/427-001 (у Комарану)