величина слова:

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР..2

35260 РЕКОВАЦ

ТЕЛ:035/8411-071

ВЕБ:www.rekovac.rs

1.КАТА СТОЈКОВИЋ

2.ИВАНА ЈОВАНОВИЋ

ДОКУМЕНТА

-План рада за 2018.годину Преузми

-Годишњи извештај о раду за 2017.годину Преузми

-Предлог плана инспекцијског надзора за 2018. Преузми

-Обавештење "Фриго-Левач"ДОО Превешт Преузми

-Обавештење "Фриго-Левач"ДОО Превешт Преузми

-Обавештење на основу поднетог захтева "ТМГ"Д.О.О.Рековац Преузми

-Обавештење о поднетом захтеву "ТМГ"Д.О.О.Рековац Преузми

-План рада за 2017.годину Преузми

-Годишњи извештај о раду 2016. Преузми

-ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  Преузми

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДЕПОНИЈЕ  Преузми

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ Преузми

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОТПАДНА УЉА Преузми

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОТПАДНА ВОЗИЛА Преузми

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА OTПАДНУ ГУМУ Преузми

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА Преузми

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА  Преузми

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ УЉА ЗА ДОБИЈАЊЕ

 ПРОИЗВОДА ИЛИ ПРОИЗВОДЊУ ГОРИВА У ЕНЕРГЕТСКИМ ИЛИ

 ИНДУСТРИЈСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА Преузми

-КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА Преузми

-КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ Преузми

-заштита од нејонизујућих зрачења контролна Листа 1 Преузми

-заштита од нејонизујућих зрачења контролна Листа 2 Преузми

-ЗАШТИТА ОД нејонизујућих зрачења контролна Листа 3 Преузми

-ЗАШТИТА ВАЗДУХА Преузми

-Заштита вода Преузми