величина слова:
 • Станковић Снежана-Белушић Преузми
 • Павловић Милан-Крагујевац Преузми
 • Општинска Управа-Рековац Преузми
 • Мхајловић Милен-Шљивица Преузми
 • ПУ Милоје Милојевић 351-194 Преузми
 • ПУ Милоје Милојевић 351-193 Преузми
 • ПУ Милоје Милојевић 351-192 Преузми
 • Митровић Мирослав-Беочић Преузми
 • Аврамовић Братислав-Рековац  Преузми
 • Пут Богалинац-Сиљевица Прузми
 • Издата одобрења по члану 145.Закона о планирању и изградњи до октобра 2015.  Преузми