величина слова:

Скупштина општине има 33 одборника који се бирају на период од 4 године.

Списак одборника:

 

1.

Миомир Станојевић,Течић

Социјалистичка партија Србије Ивица
Дачић

2.

Даворин Јовановић,Белушић

Социјалистичка партија Србије Ивица
Дачић

3.

Драгана Радовановић,Секурич

Социјалистичка партија Србије Ивица
Дачић

4.

Љубиша Стевановић,Рековац

Социјалистичка партија Србије Ивица
Дачић

5.

Наташа Анђелић,Рековац

Социјалистичка партија Србије Ивица
Дачић

6.

Тања Јанићијевић,Рековац Социјалистичка партија Србије Ивица
Дачић

7.

Драгољуб Петровић,Урсуле Социјалистичка партија Србије Ивица
Дачић

8.

Живота Петровић,Лоћика Социјалистичка партија Србије Ивица
Дачић

9.

Јелена Милојевић,Рековац Социјалистичка партија Србије Ивица
Дачић

10.

Миомир Митровић,Драгово Социјалистичка партија Србије Ивица
Дачић

11.

Драги Лазић,Опарић Социјалистичка партија Србије Ивица
Дачић

12.

Драгиша Минић,Секурич Српска напредна странка Александар Вучић

13.

Јелена Цакић,Рековац Српска напредна странка Александар Вучић

14.

Мирјана Ракић,Жупањевац Српска напредна странка Александар Вучић

15.

Драгослав Николић,Жупањевац Српска напредна странка Александар Вучић

16.

Владица Марковић,Белушић Српска напредна странка Александар Вучић

17.

Лепојка Вукојевић,Рековац Српска напредна странка Александар Вучић

18.

Павле Мијајиловић,Рековац Српска напредна странка Александар Вучић

19.

Мирослав Стевановски,Рековац Српска напредна странка Александар Вучић

20.

Јелена Обрадовић,Вукмановац Српска напредна странка Александар Вучић

21.

Милован Спасић,Рековац Српска напредна странка Александар Вучић

22.

Горан Ђорђевић,Лоћика

Јединствена Србија Драган Марковић Палма

23.

Иван Поповић,Опарић Јединствена Србија Драган Марковић Палма

24.

Александра Јовичић,Лепојевић Јединствена Србија Драган Марковић Палма

25.

Милан Ђорђевић,Велика Крушевица Јединствена Србија Драган Марковић Палма

26.

Милан Рашић,Течић ГГ Левач Левчанима

27.

Драган Јовановић,Малешево

ГГ Левач Левчанима

28.

Предраг Милорадовић,Рековац Демократска странка

29.

Драгослав Јовановић,Течић Демократска странка

30.

Драган Продановић,Белушић СДС др.Драган Продановић

31.

Милан Јанићијевић,Рековац СДС др.Драган Продановић

32.

Слободанка Петровић,Вукмановац СДС др.Драган Продановић

33.

Милош Митровић,Драгово СДС др.Драган Продановић