величина слова:

СЛЕДЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ОДРЖАЋЕ СЕ У

ПОНЕДЕЉАК 09.10.2017.ГОД. СА ПОЧЕТКОМ У 10. ЧАСОВА

ДНЕВНИ РЕД 16.СЕДНИЦЕ;

 1. Усвајање записника са седнице Скупштине.
 2. Претрес предлога и доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рековац за 2017. годину.
 3. Претрес предлога и доношење Решења о именовању органа управљања, Школског одбора Средње „Пољопривредно – ветеринарске“ школе у Рековцу.
 4. Претрес предлога и доношење Решења о разрешењу вд директора и именовању директора Културног центра општине Рековац.
 5. Претрес предлога и доношење Одлуке о конверзији потраживања повериоца Општине Рековац у трајни улог у капиталу Друштва Холдинг Индустрија каблови а.д. Јагодина.
 6. Претрес предлога и доношење Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавно комуналног предузећа „Мермер“ ЈП Рековац.
 7. Претрес предлога и доношење Одлуке о додели награда и признања општине Рековац, поводом дана општине - 17. октобар – Дан ослобођења Левча
 8. Претрес предлога и доношење Одлуке о давању сагласности на измену Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад општине Рековац.
 9. Претрес предлога и доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о сахрањивању и гробљима.
 10. Претрес предлога и доношење Одлуке о именовању Радне групе за израду Локалног антикорупцијског плана општине Рековац.
 11. Претрес предлога и доношење Одлуке о изменама и допунама кадровског плана Општинске управе општине Рековац за 2017. годину.
 12. Претрес предлога и доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалном акционом плану запошљавања за 2017. годину.
 13. Одборничка питања и предлози.


                                                                                                                                              

 

Службени гласник општине Рековац, број 05/2017