величина слова:

-ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

датум:(17.11.2023.)

-Ребаланс буџета за 2023.годину

-Нацрт одлуке о плану јавних инвестиција за период 2024-2026.године

датум:(25.09.2023.)

-Позив за активно учешће у јавној расправи о нацрту плана јавних

инвестиција за период 2024-2026.године

датум:(25.09.2023.)

-ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ КОНСУЛТАЦИЈА СА

ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЈАВНОШЋУ- ГРАЂАНИМА И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА

(21.09.2023.)

-Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рековац за период

01.01.2023.до 30.06.2023.године

-Упутство за припрему буџета општине Рековац за 2024.годину

-ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

-ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ КРЕДИТИМА И ДОНАЦИЈАМА

-ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА

-ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА

-ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА

-ИЗВЕШТАЈ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

-ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊИМА У 2022.

-ИЗВЕШТАЈ О СУДСКИМ СПОРОВИМА

-ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ЗАВРШНИ РАЧУН ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2022

-ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2022.

-Ребаланс буџета за 2023.годину

-ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

-

-ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

-ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ КОНСУЛТАЦИЈА СА

ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЈАВНОШЋУ- ГРАЂАНИМА И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА       датум:19.10.2022.

-НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПЛАНУ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА                                                 датум:20.10.2022.

-ПОЗИВ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

ПЛАНА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2023-2025                                        датум:20.10.2022.

-НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023.ГОДИНУ                  датум:09.11.2022.

-ПОЗИВ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У КРЕИРАЊУ И ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ                                                  датум:09.11.2022.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ                                датум:29.11.2022.