величина слова:

 GRB

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

И ОПШТИНА РЕКОВАЦ РАСПИСУЈУ:

-ЈАВНИ ПОЗИВ

дана:12.07.2021.године

 

 

величина слова:

 GRB

      

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ОДРЖАЋЕ СЕ

ДАНА 04.07.2021.ГОДИНЕ у времену од 8 до 16 часова

 

-Решење о закључењу бирачког списка

-ОДЛУКА

 

 

величина слова:

 GRB

      

Комисија за спровођење комасације у делу КО Кавадар, Вукмановац и Лоћика, општина

Рековац, на основу закључка о спровођењу поступка јавног достављања писмена у поступку

комасације број 06-39/1/2021-01 од 11.08.2021. године врши јавно оглашавање Позива

Огласна табла за непозната лица:

Александар (Михајло) Илић

Ђурђевић (Станимир) Милица

Јевтић (Младен) Александар

Јовчић (Чедомир) Будимир

Милојевић (Животије)Љиљана

Михајловић (Миливоје) Мирољуб

 

Огласна табла за умрла лица:

Антонијевић (Борисав) Љубиша

Весић (Животије) Жарко

Весић (Животије) Мерина

Живковић (Радисав) Јован

Живота (Стојадин) Николић

Јанићијевић Милица

Милановић (Драгомир) Александар

Милојевић (Живота) Живомир

Милојевић (Радослав) Добросав

Милојевић (Селимир) Слободан

Милутиновић (Љубисав) Миљан

Мркић (Божин) Станислав

Мркић (Радосав) Радоје

Ристић (Александар) Марко

  дана 19.08.2021.године

Огласна табла за непозната лица:

Живановић (Милорад) Љиљана

Југовић (Ђорђе) Александра

Милојевић (Живорад) Јована

Павловић (Светозар) Љубисав

Радосављевић (Војислав) Живадин

Стевановић (Милосав) Зорица

Огласна табла за умрла лица:

Антонијевић (Десимир) Ратко

Вукићевић Радомир

Живковић (Драгослав) Петар

Јанићијевић (Лазар) Вукосава

Јевтић (Младен) Десимир

Јевтић (Младен) Станимир

Јевтић Станица

Јеремић Радослав

Јовановић (Радосав) Мирослав

Лазаревић (Милан) Коста

Лукић (Александар) Душан

Маринковић (Драгомир) Миленија

Марковић (Витомир) Драгомир

Мијушковић (Арсеније) Радосав

Милосављевић (Милашин) Живомир

Милутиновић (Љубомир) Гвозден

Мркић (Божин) Чедомир

Мркић (Вукоман) Јован

Обрадовић (Радосав) Слободан

Петровић (Владислав) Миодраг

Ристић Стојка

Симић (Радослав) Драгиша

дана 18.08.2021.године

Непзната лица

Гвоздић Милка

Илић (Станоје) Миланка

Јанићијевић (Селимир) Милосав

Милосављевић (Борисав) Гордана

Умрла лица

Илић (Животије) Загорка

Илић (Станко) Светолик

Илић Видосава

Јанићијевић (Драгомир) Јездимир

Јанићијевић Милостива

Јанковић (Стеван) Љубомир

Јевтић (Божин) Марко

Матић (Глиша) Станимир

Матић (Тихомир) Драгутин

Матић Рајка

Милојевић (Драгомир) Обренија

Милојевић Радованка

Милошевић (Вуле) Живојин

Панић (Божин) Живомир

Панић Радмила

Симић (Војислав) Бранислав

Симић (Драгутин) Милутин

Симић Мирослав

Стевановић (Михаило) Драгомир

Стојковић (Мијалко) Данило

Стојковић (Мијалко) Новица

Тодоровић (Сретен) Јованча

Урошевић (Милија) Миладин

дана:19.08.2021.

Непозната лица:

Александар (Михајло) Илић

Ђурђевић (Станимир) Милица

Јевтић (Младен) Александар

Јовчић (Чедомир) Будимир

Милојевић (Животије)Љиљана

Михајловић (Миливоје) Мирољуб

Умрла лица:

Антонијевић (Десимир) Ратко

Вукићевић Радомир

Живковић (Драгослав) Петар

Јанићијевић (Лазар) Вукосава

Јевтић (Младен) Десимир

Јевтић (Младен) Станимир

Јевтић Станица

Јеремић Радослав

Јовановић (Радосав) Мирослав

Лазаревић (Милан) Коста

Лукић (Александар) Душан

Маринковић (Драгомир) Миленија

Мијушковић (Арсеније) Радосав

Милосављевић (Милашин) Живомир

Милутиновић (Љубомир) Гвозден

Мркић (Божин) Чедомир

Мркић (Вукоман) Јован

Обрадовић (Радосав) Слободан

Петровић (Владислав) Миодраг

Ристић Стојка

Симић (Радослав) Драгиша

Марковић (Витомир) Драгомир

 

дана:20.08.2021.