величина слова:

СЛЕДЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ОДРЖАЋЕ СЕ:

 

 

 

 

 

Службени гласник општине Рековац, број 8/2021

-Пословник