величина слова:

-ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

датум:(17.11.2023.)

-Одлука о буџету за 2024.

Нацрт одлуке о плану јавних инвестиција за период 2024-2026.године

датум:(25.09.2023.)

-Позив за активно учешће у јавној расправи о нацрту плана јавних

инвестиција за период 2024-2026.године

датум:(25.09.2023.)

-ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ

ЈАВНОШЋУ- ГРАЂАНИМА И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА

(21.09.2023.)

-ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ КОНСУЛТАЦИЈА СА

ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЈАВНОШЋУ- ГРАЂАНИМА И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА       датум:19.10.2022.

-НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПЛАНУ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА                                                 датум:20.10.2022.

-ПОЗИВ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

ПЛАНА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2023-2025                                        датум:20.10.2022.

-НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023.ГОДИНУ                  датум:09.11.2022.

-ПОЗИВ ЗА АКТИВНО УЧЕШЋЕ У КРЕИРАЊУ И ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ                                                 датум:09.11.2022.

- ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ                             датум:29.11.2022.