величина слова:

Организациона шема Скупштине општине:

Организација СО

 

 

 

Председник Скупштине општине - МИРЈАНА РАКИЋ,ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ
Заменик председника Скупштине општинеДРАГОЉУБ ПЕТРОВИЋ,ПРЕДУЗЕТНИК
Секретар Скупштине општинеМилан Ђорђевић, дипл. правник


Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне надлежности локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом општине. Скупштину општину чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима тајним гласањем у складу са законом и Статутом општине.