величина слова:

2024

         Службени гласник општине Рековац, број 1/2024

         Службени гласник општине Рековац, број 2/2024

         Службени гласник општине Рековац, број 3/2024

         Службени гласник општине Рековац, број 4/2024

         Службени гласник општине Рековац, број 5/2024

          Службени гласник општине Рековац, број 6/2024

          Службени гласник општине Рековац, број 7/2024

          Службени гласник општине Рековац, број 8/2024

          Службени гласник општине Рековац, број 9/2024

          Службени гласник општине Рековац, број 10/2024

        

        

         

2023

         Службени гласник општине Рековац, број 1/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 2/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 3/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 4/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 5/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 6/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 7/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 8/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 9/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 10/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 11/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 12/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 13/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 14/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 15/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 16/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 17/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 18/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 19/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 20/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 21/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 22/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 23/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 24/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 25/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 26/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 27/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 28/2023

        Службени гласник општине Рековац, број 29/2023

        Службени гласник општине Рековац, број 30/2023

         Службени гласник општине Рековац, број 31/2024

2022

         Службени гласник општине Рековац, број 1/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 2/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 3/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 4/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 5/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 6/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 7/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 8/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 9/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 10/2022

        Службени гласник општине Рековац, број 11/2022

        Службени гласник општине Рековац, број 12/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 13/2022

        Службени гласник општине Рековац, број 14/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 15/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 16/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 17/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 18/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 19/2022

         Службени гласник општине Рековац, број 20/2022

        

      

 

2021

         Службени гласник општине Рековац, број 1/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 2/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 3/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 4/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 5/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 6/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 7/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 8/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 9/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 10/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 11/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 12/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 13/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 14/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 15/2021

         Службени гласник општине Рековац, број 16/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 17/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 18/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 19/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 20/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 21/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 22/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 23/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 24/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 25/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 26/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 27/2021

        Службени гласник општине Рековац, број 28/2021

        

        

2020

        Службени гласник општине Рековац, број 1/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 2/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 3/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 4/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 5/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 6/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 7/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 8/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 9/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 10/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 11/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 12/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 13/2020

        Службени гласник општине Рековац, број 14/2020

       

2019

          Службени гласник општине Рековац, број 1/2019

          Службени гласник општине Рековац, број 2/2019

          Службени гласник општине Рековац, број 3/2019

          Службени гласник општине Рековац, број 4/2019

          Службени гласник општине Рековац, број 5/2019

          Службени гласник општине Рековац, број 6/2019

          Службени гласник општине Рековац, број 7/2019

          Службени гласник општине Рековац, број 8/2019

          Службени гласник општине Рековац, број 9/2019

          Службени гласник општине Рековац, број 10/2019

          Службени гласник општине Рековац, број 11/2019

       

2018

         Службени гласник општине Рековац, број 01/2018

         Службени гласник општине Рековац, број 02/2018

         Службени гласник општине Рековац, број 03/2018

         Службени гласник општине Рековац, број 04/2018

         Службени гласник општине Рековац, број 05/2018

         Службени гласник општине Рековац, број 06/2018

         Службени гласник општине Рековац, број 07/2018

         Службени гласник општине Рековац, број 08/2018

         Службени гласник општине Рековац, број 09/2018

         Службени гласник општине Рековац, број 10/2018

  

        

2017

         Службени гласник општине Рековац, број 01/2017

         Службени гласник општине Рековац, број 02/2017

         Службени гласник општине Рековац, број 03/2017

         Службени гласник општине Рековац, број 04/2017

         Службени гласник општине Рековац, број 05/2017

        Службени гласник општине Рековац, број 06/2017

        Службени гласник општине Рековац, број 07/2017

         Службени гласник општине Рековац, број 08/2017

        Службени гласник општине Рековац, број 09/2017

        Службени гласник општине Рековац, број 10/2017

        Службени гласник општине Рековац, број 11/2017

         

2016

        Службени гласник општине Рековац, број 01/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 02/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 03/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 04/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 05/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 06/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 07/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 08/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 09/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 10/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 11/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 12/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 13/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 14/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 15/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 16/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 17/2016

        Службени гласник општине Рековац, број 18/2016

     

 

2015

       Службени гласник општине Рековац број 01/2015

       Службени гласник општине Рековац број 02/2015

       Службени гласник општине Рековац број 03/2015

       Службени гласник општине Рековац број 04/2015

       Службени гласник општине Рековац број 05/2015

       Службени гласник општине Рековац број 07/2015

       Службени гласник општине Рековац број 06/2015

        Службени гласник општине Рековац број 08/2015

        Службени гласник општине Рековац број 09/2015

        Службени гласник општине Рековац број 10/2015

2014

       Службени гласник општине Рековац број 02/2014

       Службени гласник  општине Рековац број 03/2014

       Службени гласник општине Рековац број 04/2014

       Службени гласник општине Рековац број 05/2014

       Службени гласник општине Рековац број 06/2014

       Службени гласник општине Рековац број 07/2014

       Службени гласник општине Рековац број 08/2014

       Службени гласник општине Рековац број 09/2014

2013

 

 

2012