величина слова:

Пројекат ИДВОРСКИПројекат ''Идворски'' подразумева изградњу 17 фарми пчела у Србији, која ће бити 70% власништа ино-партнера, а 30% домаћег улагача. Свака фарма пчела имаће по једног повереника који ће бити задужен за извештаје и праћење рада фарми, који ће бити обучени за рад на овим пословима.

Свака фарма пчела имаће 500-800 кошница и биће центар за пчеларство на локалитету на ком се налази, што значи да ће вршити откуп меда од индивидуалних произвођача.

Такође, инвеститори у овај пројектат планирају да из сваког домаћинства које има најмање 500 пчелињих друштава, запосле по једног члана у стални радни однос, што је велики подстицај за развој ове гране у Србији.

Са овим у вези, 16.01.2013. године, обављени су разговори са будућим инвеститором за формирање једне или две такве фарме и у општини Рековац. То би подразумевало да инвеститор откупи 1.500-2.000м2 земљишта и да на том простору стационира кошнице. Из тог центра би се обављала сарадња са пчеларима из целе општине.

Натавак разговора заказан је за крај јануара, почетак фебруара текуће године.

 

Председник Општине
Предраг Ђорђевић