величина слова:

IMG 0015Председник општине Рековац, Предраг Ђорђевић, састао се 21.03.2013. године са представницима хуманитарних волонтера ''ЛДС ЧЕРТИС'', Давидом и Аном Ман, посредством ''Црвеног крста'' Рековац.


''ЛДС ЧЕРТИС'' је хуманитарна организација која сарађује са мањим и већим градовима, болницама и другим организацијама које помажу људима да постану самопоуздани и независни. Ови хуманитаристи партнери су школама, болницама, сигурним кућама за жене и другим организацијама које унапређују живот.
Њихова посета Рековцу везана је за проблем водоснабдевања и желе да инвестирају у пројекат који би тај проблем и решио. Председник општине изложио је проблем са пијаћом водом који има наша општина и представио пројекат Изградње магистралног цевовода за насељена места Течић, Кавадар, Рабеновац, Вукмановац, Лоћика, Урсуле, Велика Крушевица, Цикот, Опарић, Лепојевић, Белушић и Драгово који је спреман за реализацију и који би у многоме побољшао услове живота људи у овом крају. Такође, председник им је предочио све кораке које је предузео како би у што краћем року обезбедио подршку надлежних Министарстава у решавању проблема водоснабдевања.
Посета ''ЛДС ЧЕРТИС'' је само први корак у будућој сарадњи. У наредном периоду наставиће се разговори и пословна сарадња како би се овај веома значајан пројекта за живот људи у овом крају реализовао.