величина слова:

Rekovac ul

Надлежни орган за заштиту животне средине Општинске управе Рековац на основу члана 10.Закона о процени утицаја на животну срдину (,,Службени гласник РС“ бр.135/04, 36/09) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

 

   Надлежни орган за послове заштите животне средине обавештава јавност да је ЈП –Дирекција за урбанизам и изградњу Oпштине Рековац из Рековца, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Изградња градске топлане на кат. парц.  бр.1 КО Рековац.

 

  Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији бр.4 Општинске управе Рековац, ул. Светозара Марковића бр.2, у времену од 8-14 часова.

 

  Сви заинтресовани  у року од 10 дана од дана  објављивања овог обавештења, могу доставите своје мишљење у писаној форми надлежном органу за послове заштите животне средине Општине Рековац.