величина слова:

racunОд 09. јануара 2014. године у
просторијама Општинске
управе у Рековцу почео је са
радом шалтер Поште.

 

Уговором између Општинске упреве Рековац и Поште омогућено је да грађини могу сва своје  плаћања извршити у згради Oпштине. На овај начин скраћује се време потребно за обављање услуга која пружа Општинска управа својим грађанима и  самим тим веће задовољство грађана радом служби Општине Рековац.