величина слова:

radovirekarekovacПриликом прошлогодишњих

поплава речно корито реке

Дуленке на свом регулисаном

току кроз Рековац је претрпело

значајна оштећења,

 

а у једном делу испод моста и седишта Ватрогасне јединице је потпуно

уништено. Тиме су значајно били  угрожени  и објекти и постројења

Електросрбије Рековац а самим тим и снабдевање електричном енергијом

целе општине. Брзом интервенцијом локалне самоуправе за време

прошлогодишњих поплава те поледице су избегнуте али је неопходно и

да се тај део речног корита санира како бисмо били безбедни у неком

наредном периоду. Крајем фебруара ове године су започети радови на

санацији тог дела корита у дужини од 200 метара као и поправка оштећене

камене оплате минор корита на осталом делу узводно. Радове изводи

предузеће  ,, Водопривредно предузеће Ћуприја,, А.Д из Ћуприје.

Рок за завршетак радова је јун 2015. године.

 

 

  • radovinaputurekovac
  • radovirekarekovac