величина слова:

 GRB grbsrbije

-Јавни увид у нацрт Просторног плана републике Србије од 2021.до 2035.године

 и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

-Јавни увид ППРС 2021-2035