величина слова:

 GRB

      

Комисија за спровођење комасације у делу КО Кавадар, Вукмановац и Лоћика, општина

Рековац, на основу закључка о спровођењу поступка јавног достављања писмена у поступку

комасације број 06-39/1/2021-01 од 11.08.2021. године врши јавно оглашавање Позива

НЕПОЗНАТЕ АДРЕСЕ:

Арсенијевић (Слободан) Зоран

Васић (Љубодраг)Растомир

Вукићевић (Петар) Милашин

Вукосављевић (Михајло) Станојка

Дамњановић (Радосав) Милан

Димитријевић (Драган) Бранко

Димитријевић (Радивоје) Ненад

Живановић (Живота) Милован

Илић (Мирослав) Драган

Костић (Милош) Душанка

Лазаревић (Митро) Весна

Марјановић (Никола) Горан

Матић (Владимир) Живомир

Матић (Живота) Равка

Милановић (Животије) Душан

Милановић (Животије) Момчило

Милентијевић (Вукосав) Славко

Милошевић (Селимир) Јован

Митровић (Тихомир) Зоран

Николић (Ђорђе) Зоран

Пауновић Срећко

Петровић (Живота) Драгиша

Петровић (Радисав) Небојша

Спасојевић Владанка

Усагричар (Милорад) Надежда

Филиповић (Борисав) Бранка

УМРЛА ЛИЦА:

Вукосављевић (Аранђел) Мулутин

Вукосављевић (Јаков) Живојин

Димитријевић (Душан) Драгица

Димитријевић Загорка

Живановић (Љубисав) Миленко

Јеремић (Милорад) Драгутин

Јеротијевић (Живан) Светозар

Марјановић (Витомир) Драган

Матић (Живадин) Милован

Милановић (Радашин) Милован

Милановић Љубинка

Милутиновић (Јеремија) Милош

Николић (Светомир) Милен

Николић Миланка

Петровић Јовка

Спасојевић (Драгољуб) Животије

Стевановић (Милутин) Мирослав