величина слова:

 GRB

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

И ОПШТИНА РЕКОВАЦ РАСПИСУЈУ:

-ЈАВНИ ПОЗИВ

дана:12.07.2021.године