величина слова:

 GRB grbsrbije

Општини Рековац Министарство државне управе и локалне самоуправе одобрило је Општини Рековац

3.143.424,00 динара.Реч је о средствима из буџетског фонда за програм локалне самоуправе, којима

се пружа финансијска, техничка и друга помоћ ради бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених

информационих технологија ради модернизације рада органа локалне самоуправе, али и обезбеђивања

техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима.

Срећко Станковић
Саветник у служби за локално економски развој општине Рековац
035/8411-309

дана:25.11.2021.