величина слова:

 GRB

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

ОПШТИНСКА УПРАВА РЕКОВАЦ

МЕСТО РЕШАВАЊА ПРЕДМЕТА:КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 4. И 15.

РАДНО ВРЕМЕ СА СТРАНКАМА:РАДНИМ ДАНОМ ОД 08:00 ДО 15:00 ЧАСОВА

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ:035/8411-071 И 035/8411-150

ЗАХТЕВ МОЖЕТЕ ПРЕДАТИ И НА ПИСАРНИЦИ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ:ПДФ

У складу са одредбама Закона о бесплатној правној помоћи Општинској

Управи Рековац се подноси захтев за грађане који имају место

пребивалишта или боравишта на територији општине Рековац.

Рок за решавање је осам дана од дана пријема уредног захтева.