величина слова:

popi2022b grb GRB

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи

у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној

структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спровешће се у периоду од 1. октобра до 31. октобра 2022.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на

националном тако и локалном нивоу.

Документа за преузимање:

 

      -Јавни позив интруктори (датум:24.06.2022.)

-Закључак Пописне комисије

-О попису

-О раду у попису

-Време и начин пописивања

-Закључак активностима везаним за информисање јавности и промоцију Пописа 2022. године

-Закључак о одређивању простора за општински магацин

-Одлука Пописне комисије о избору општинског магационера