величина слова:

ОПШТИНА РЕКОВАЦ
САОПШТЕЊЕ

Дана 13.12.2012. године одржана је 6. седница Скупштине општине Рековац са утврђеним дневном редом и то:

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Констатовање престанка мандата одборника, верификација мандата новоизабраних одборника Скупштине општине Рековац.
 2. Усвајање записника са 5. седнице Скупштине.
 3. Претрес предлога и доношење одлуке о буџету општине Рековац за 2013. годину.
 4. Претрес предлога и доношење решења о разрешењу директора и именовању ВД директора ЈКП „Мермер" Рековац.
 5. Претрес предлога и доношење решења о разрешењу и именовању три члана Школског одбора Основне школе „Душан Поповић" у Белушићу као представника Савета родитеља.
 6. Претрес предлога и доношење решења о именовању школског одбора Средње „Пољопривредно – ветеринарске" школе у Рековцу.
 7. Претрес предлога и доношење решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Светозар Марковић" у Рековцу као представника Савета родитеља.
 8. Претрес предлога и доношење одлуке о давању сагласности на План рада Предшколске установе „Милоје Милојевић" у Рековцу за радну 2012/2013. годину.
 9. Претрес предлога и доношење одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.
 10. Претрес предлога и доношење одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Рековац.
 11. Претрес предлога и доношење одлуке о усвајању Плана рада општинског штаба за ванредне ситуације општине Рековац за 2012 и 2013 годину.
 12. Претрес предлога и доношење решења о образовању комисије за израду програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рековац и спровођење јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рековац.
 13. Доношење одлуке о расписивању избора за чланове Савета месних заједница Велика Крушевица и Малешево.
 14. Претрес предлога и доношење одлуке о изменама и допунама одлуке о радном времену угоститељских објекта на подручју општине Рековац.
 15. Претрес предлога и доношење решења о разрешењу и именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Рековац.
 16. Претрес предлога и доношење решења о разрешењу и именовању вршиоца дужности директора доо каменолома „Драча" Рековац.
 17. Одборничка питања и предлози.


Према утврђеном дневном реду, Скупштина је веома ефикасно и брзо усвојила све предложене одлуке и решења.


Од важнијих одлука истичемо да је Скупштина општине Рековац донела Одлуку о буџету општине Рековац за 2013. годину.