величина слова:

______________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

датум:(29.11.2022.)

______________________________________________________________

-Измењена верзија плана јавних набавки

датум(18.12.2023.)

______________________________________________________________

-Измењена верзија плана јавних набавки (20.10.2023.)

______________________________________________________________

-ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА О
ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И
ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА
УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

датум:(21.09.2023.год.)

____________________________________________________________

-Измењена верзија плана јавних набавки за 2023.годину (09.03.2023.)

______________________________________________________________

-План јавних набавки за 2023.годину

_____________________________________________________________

-Измењен план јавних набавки за 2022.годину (28.09.2022.)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
________________________________________________________________
(датум:30.06.2022.године)
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
датум;22.03.2023.
____________________________________________________________
датум:23.10.2021.
____________________________________________________________
дана:23.09.2021.
____________________________________________________________
 датум:од 24.08.2021.до 30.08.2021.године до 11.сати
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Рековац за 2021.годину
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________
објављено:23.11.2020.године
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Набавка опреме и сијалица за одржавање уличне расвете
-Обавештење о закљученом уговору
_________________________________________________________
Набавка услуга одржавање софтвера ЛПА
__________________________________________________________
Јавни позив за доделу пластеника
__________________________________________________________
Набавка централног грејања Општине Рековац
___________________________________________________________
Набавка опреме за дечије игралиште 14/2020
___________________________________________________________
Набавка пластеника 12/2020
___________________________________________________________
Набавка ултразвучног колор доплер апарата 13/2020
___________________________________________________________
Јавна набавка на уређењу паркинга иза зграде Општине 15/2020
___________________________________________________________
ЈН Набавка радова-Асфалтирање пута у Комарану 11/2020
____________________________________________________________
ЈН Набавка опреме за виртуалног матичара
_____________________________________________________________
ЈН Набавка лед расвете за место Рековац 08/2020
______________________________________________________________
ЈН Услуга пројектовања 09/2020
______________________________________________________________
ЈН Набавка услуга мобилне телефоније 07/2020
______________________________________________________________
ЈН Набавка електричне енергије 03/2020
 
_______________________________________________________________
Конкурс за финансирање програма од јавног интереса из буџета Општине
Рековац
________________________________________________________________
Јавни позив за суфинансирање пројекта ради остваривања јавног интереса
у области јавног информисања на територији Општине Рековац у 2020.год.
_______________________________________________________________
Јавна набавка Набавка услуга Помоћ у кући 06/2020Обавештење
_______________________________________________________________
Ангажовање организације за пружање кадровских услуга ради обављања
привремених и повремених послова,отворенн поступак 04/2020
_______________________________________________________________
Редовно одржавање локалних путева на територији Општине Рековац 02/2020
_______________________________________________________________
Набавка горива за службене аутомобиле Општине Рековац,бр.5/2020
________________________________________________________________
Превоз камена и рад машина на уређењу путева у мз

Општине Рековац, бр. 01/2020.

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Одговор на питање 2.

-Одговор на питање

-Нова конкурсна документација

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

_______________________________________________________________

Јавна набавка 21/2019,Набавка услуге надоградње софтвера за кадровску

евиденцију проширењем софтвером за електронску писарницу са органима

решавања

-Одлука о додели уговора

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

_______________________________________________________________

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката којима се 

задовољавају потребе грађана општине Рековац за 2020.годину

-Одлука о додели уговора

-Позив

-Образац 

________________________________________________________________

Набавка услуга стручног надзора у току зимског одржавања
путева и улица на територији општине Рековац и радова на уређењу
прилаза и паркинга иза зграде Општинске управе у Рековцу,19/2019
 

________________________________________________________________

Зимско одржавање путева и улица на територији општине Рековац за 2018/2019

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Одговори на питања

-Измењена Конкурсна документација

-Одговори на питања

-Обавештење о продужетку рока

________________________________________________________________

ЈАВНИ КОНКУРС за избор чланова Локалног антикорупцијског форума за

праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Рековац

-Пријава на конкурс

______________________________________________________________

Набавка радова на уређењу паркинга иза зграде општине Рековац 20/2019

-Обавештење о обустави поступка јавне набавке

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

______________________________________________________________

Јавни конкурс ДОО "Каменолом Драча" за избор кандидата за

именовање директора

-Јавни конкурс

-Одлука

Датум објаве 10.10.2019.године

_______________________________________________________________

ЈН 16/2019 Стручни надзор у току реконструкције Дома културе у Рековцу

-Одлука о измени уговора 2.

-Одлука о измењеном уговору

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

_______________________________________________________________

Јавни позив банкама заинтересованих за краткорочно кредитирање

регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине

Рековац уз учешће општине Рековац

-Одлука о избору најповољније понуде

______________________________________________________________

Конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине

Рековац за пољопривредна газдинства за 2019.годину

____________________________________________________________

-Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде

пољопривредног земљишта у државној својини за 2020.годину

-Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољоприврадног

земљишта за 2020.годину

___________________________________________________________

 ЈН Реконструкција зграде Дома Културе у Рековцу

-Одлука о додели уговора

-Одговори на питања

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација измењена

___________________________________________________________

Набавка радова-асфалтирање пута према цркви у Секуричу

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

__________________________________________________________

Израда пројектно -техничке документације цевовод за водоснабдевање

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

_________________________________________________________

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ЈН-Набавка софтвера ЛПА општинске управе Рековац

-Обавештење о закљученом уговору

-Обавештење о покретању поступка

-Конкурсна документација

_________________________________________________________

Јавна набавка 09/2019 - Асфалтирање сокака у Карађорђевој улици

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Јавни позив

-Конкурсна документација

________________________________________________________

ЈН Набавка централног грејанја за зграде Општинске управе Рековац

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о покретању поступка

-Конкурсна документација преговарачки поступак без објављивања

позива за подношење понуда

_______________________________________________________

ЈН 10/2019 Помоћ у кући

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Одговор на питања

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

_______________________________________________________

Јавни позив јавно информисање у Општини Рековац за 2019.

-Јавни позив

-Буџет пројекта

-Пријава

_______________________________________________________

ЈНМВ-Превоз камена и рад масина на уређењу сокака по мз

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

_______________________________________________________

ЈНМВ-Рад булдожера на уређењу некатегорисаних путева

-Обавештење о закљученом уговору

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

_______________________________________________________

ЈНМВ-Лед расвета за место Рековац

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о продужењу рока

-Одговор на питања

-Позив за подношење понуда

-Нова конкурсна документација

_______________________________________________________

ЈНМВ-Летње одржавање локалних путева

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Одлука о додели уговора

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

________________________________________________________

-Јавни конкурс за финансирање програма одјавног интереса из

буџета општине Рековац

-Предлог пројекта на јавни конкурс за финансирање програма од

јавног интереса из буџета општине Рековац

-Буџет пројекта

-Пријава на конкурс

-Финансијско извештавање

-Форммулар завршног наративног извештаја

_______________________________________________________

ЈНМВ Услуге запошљавања

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

 -Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

______________________________________________________

ЈНМВ Набавка услуга мобилне телефоније

-Одлука о додели уговора

-Одговор на питање

-обавештење о придужетку рока

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

 

_______________________________________________________

ЈНМВ Набавка електричне енергије

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

_______________________________________________________

Јавни позив набавка горива за службене аутомобиле

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

_______________________________________________________

Конкурс за пријаву за расподелу средстава у области културе

_______________________________________________________

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма у области спорта

за 2019.годину

-Позив

-Апликациони формулар

______________________________________________________

ЈН 16/2018 Набавка пластеника за обављање пољопривредне

производње

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

_____________________________________________________

JN 15/2018 Nabavka dobara-nabavka ultrazvučnog kolor dopler

aparata za potrebe ginekologije i akušerstva

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Poziv za podnošewe ponuda

-Konkursna dokumentacija

_____________________________________________________

-ЈНМВ 14/2018 Зимско одржавање путева 2018/2019

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

_____________________________________________________

 Одлука о расписивању огласа за прикупљање писаних понуда

за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

у државној својини у Општини Рековац

 

_____________________________________________________

Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског

форума за праћење примене Локалног антикорупцијског

плана за општину Рековац

-Пријава на конкурс

____________________________________________________

Набавка централног грејања зграде општинске Управе Рековац

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о покретању преговарачког поступка

-Конкурсна документација

___________________________________________________

Набавка услуга Израда пројектне документације

поновљен поступак 13/2018

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

__________________________________________________

Набавка услуга одржавања софтвера Локалне

пореске администрације Општинске управе Рековац

-Обавештење о покретању преговарачког поступка без

објављивања позива за подношење понуда

-Конкурсна документација

__________________________________________________

Јавна набавка-Изградња тротоара у Рековцу-09/2018

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора Преузми

-Обавештење о поднетом захтеву о заштити права

-Одлука о додели уговора

-Позив на подношење понуда

-Конкурсна документација

__________________________________________________

Јавна набавка 10/2018-Помоћ у кући

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о продужетку рока

-Измена конкурсне документације

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

___________________________________________________

Набавка услуга – Израда пројектне документације

-Одлука о обустави поступка

-Обавештење о продужетку рока

-Одговори на питања

-Нова конкурсна документација

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

___________________________________________________

-Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса

из буџета Општине Рековац  Преузми

-ОПК пријава на конкурс Преузми

-Предлог пројекта Преузми

-Финансијско извештавање Преузми

-Формулар завршног наративног извештаја Преузми

__________________________________________________

Конкурс за пријаву пројекта у области културе који се

финансирају ио суфинансирају из буџета Општине Преузми

_________________________________________________

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање

пројекта ради остваривања јавног интереса у области

јавног информисања на теритирији Општине Рековац

за 2018. годину

-Решење о додели средстава Преузми

-Образложење Преузми

-Обавештење о продужетку конкурса Преузми

-Јавни позив Преузми

-Образац 1 Преузми

-Образац 2 Преузми

 

_________________________________________________

Редовно летње одржавање путева на територији општине

Рековац 07/2018

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_________________________________________________

Рад машина на уређењу некатегорисаних путева у МЗ

Општине Рековац

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Обавештење о продужетку рока за достављање понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_________________________________________________

Одржавање сокака у МЗ Општине Рековац

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

__________________________________________________

Набавка горива за Општинску управу

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Одговор на питање Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

___________________________________________________

ЈН Набавка електричне енергије

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

___________________________________________________

Ангажовање организације за пружање кадровских услуга ради

обављања привремено поверених послова

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

 

__________________________________________________

Рад машина на уређењу некатегорисаних путева

-Одговор на питање Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

__________________________________________________

Набавка услуга мобилне телефоније

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Одговор на питања Преузми

-Одговор на питања Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

__________________________________________________

ЈАВНИ ПОЗИВ за СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ

ПОТРЕБE И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА

У ОПШТИНИ РекоВАЦ ЗА 2018. ГОДИНу

-Јавни позив Преузми

-Образац Преузми

__________________________________________________

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

у општини Рековац Преузми

__________________________________________________

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе

-Јавни позив Преузми

-Захтев за учешће Преузми

_________________________________________________

ЈНМВ Зимско одржавање путева и улица 2017/2018

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за поношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_________________________________________________

Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији

општине Рековац

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Одговор на питање Преузми

-Одговор на питање у вези јн Преузми

- Позив за подношење понуда Преузми

- Конкурсна документација Преузми

________________________________________________

Јавни конкурс за избор директора ЈП "Друмски превоз

путника" Рековац Преузми

________________________________________________

Јавни конкурс за именовање директора Културног центра

општине Рековац на период од четири године      Преузми

________________________________________________

Интерни конкурс за попуњавање радног места

у Општинској Управи Рековац Преузми

________________________________________________

Јавни позив за стручну праксу 2017.

-Јавни позив Преузми

-Захтев за учешће Преузми

_______________________________________________

Закључак на поднету пријаву на јавни конкурс за

именовање директора ЈП "Друмски превоз путника" Преузми

_____________________________________________

Јавни позив за доказивање права пречег закупа

пољопривредног земљишта у државној својини

-Позив коришћење без плаћања накнаде Преузми

-Позив за доказивање права Преузми

-Изјава подносиоца захтава Преузми

____________________________________________

Јавни позив Националне службе за запошљавање

Стручна пракса и спроводјење јавних радова

-Јавни конкурс за спровођење јавних радова Прерузми

-Јавни позив за обављање стручне праксе Преузми

-Пријава за спровођење јавних радова Преузми

-Захтев за учешће у стручној пракси Преузми

____________________________________________

Јавни позив-Реконструкција саобраћајнице КО Опарић

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Обавештење о продужењу рока Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

___________________________________________

Јавна набавка Помоћ у кући бр.10/2017

-Одлука о измени уговора Преузми

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

___________________________________________

Јавни конкурс за избор директора у ЈП "Друмски

превоз путника"Рековац  Преузми

___________________________________________

Набавка канцеларијског материјала

-Обавештење озакљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

___________________________________________

Набавка радова-Редовно летње одржавање локаних

путева на територији општине Рековац

-Обавестење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

___________________________________________

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног

интереса из буџета општине Рековац  Преузми

__________________________________________

Набавка радова на одржавању сокака у МЗ Општине

Рековац

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Одговор Преузми

-Измењена документација Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-КОнкурсна документација Преузми

__________________________________________

Набавка електричне енергије

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

__________________________________________

Рад булдожера на уређењу некатегорисаних путева

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

__________________________________________

Набавка добара-Електроматеријал за одржавање

уличне расвете

-Одлука о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

________________________________________

Јавна набавка-Јавно информисање 2017.

-Јавни позив  Преузми

-Образац 1 Преузми

-Образац 2 Преузми

______________________________________

Јавна набавка горива за службене аутомобиле

Општинске управе Рековац број 02/2017

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Питање Преузми

-Обавештење Преузми

-Нова конкурсна документација Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

________________________________________

Набавка услуга мобилне телефоније бр.03/2017

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Одговори на питања Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

________________________________________

ЈНМВ-Ангажовање организације за пружање

кадровских услуга за обављање привремених

и повремених послова бр.01/2017

-Обавештење о закљученом уговору  Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Обавештење Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_________________________________________

Документација за продају моторних возила

аутобуса ЈП „Друмски превоз путника“

Рековац 03/2016                        Преузми

__________________________________________

Продаја моторних возила-аутобуса ЈП "Друмски

превоз путника" Рековац 01/2016           Преузми

___________________________________________

Јавни конкурс за доделу средстава буџета општине

намењених за избор пројеката у култури за 2017.год.

                                                                                     Преузми

___________________________________________

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног

интереса из буџета општине Рековац

-Пријава на конкурс Преузми

-Буџет пројекта Преузми

-Јавни конкурс Преузми

-Предлог пројекта Преузми

-Финансијско извештавање Преузми

-Формулар завршног наративног извештаја Преузми

___________________________________________

Јавни конкурс за избор директора у ЈП "Главеја" Рековац

                                                                                      Преузми

___________________________________________

Израда машинских инсталација грејања –

радијатора у згради Општине управе у Рековцу

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

___________________________________________

ЈАВНИ ПОЗИВ за ЈНМВ 8/2016 за прикупљање понуда у

поступку јавне набавке мале вредности -Зимско одржавање

путева и улица у општини Рековац у зимској сезони 2016/2017

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

__________________________________________

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

 БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

 РЕКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ  Преузми

 

-ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА Преузми

_________________________________________

-ИЗМЕНА И ДОПУНА ЈН ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА Преузми

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Преузми

-ЗАХТЕВ ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА Преузми

________________________________________

Јавни оглас за постављање начелника

општинске управе Рековац Преузми

_______________________________________

ЈНМВ 07/2016 Асфалтирање улица у МЗ

уз финансирање 1:1

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука Преузми

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна докумензација Преузми

_______________________________________

ЈНМВ-Набавка добара за доделу помоћи

избеглим лицима

-Обавештење Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_______________________________________

ЈНМВ-Асфалтирање локалног пута

Богалинац-Сиљевица

-Одлука Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_______________________________________

Јавни конкурс за финансирање програма од

јавног интереса из буџета општине Рековац

-Јавни конкурс Преузми

-Пријава на конкурс Преузми

-Буџет пројекта Преузми

-Предлог пројекта Преузми

-Финансијско извештавање Преузми

-Завршни наративни извештај Преузми

_______________________________________

Набавка радова-летње одржавање локалних

путева у општини Рековац

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_______________________________________

Асфалтиранје локалног пута Богалинац-

Сиљевица

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Конкурсна документација  Преузми

-Одговори на питања Преузми

_______________________________________

Набавка услуга мобилне телефоније

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Одговори на питања Преузми

-Одговори на питања Преузми

-Одговори на питања Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_______________________________________

ЈНМВ-Набавка електричне енергије

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив заподношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_______________________________________

-ЈН мале вредности набавка радова на одржавању

сокака у МЗ општине Рековац

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда  Преузми

-Конкурсна документација  Преузми

_______________________________________

- Набавка горива за службене

аутомобиле Општинске управе Рековац

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношење понуда   Преузми

-Конкурсна документација  Преузми

_______________________________________

ЈН  Набавка добара-

Набавка канцеларијског материјала

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношењеда понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_______________________________________

Јавна набавка:Услуге запошљавања

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Позив за подношењеда пону Преузми

-Конкурсна документација Преузми

-Одговори на питања Преузми1 Преузми2 Преузми3

______________________________________

План набавки за 2016.годину

Општинска управа Рековац   Преузми

______________________________________

ЈНМВ 02/2016Изградња помоћног

објекта на изворишту „Доње поље“ у Рековцу

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора  Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_____________________________________

План набавки за 2016.годину

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу  Преузми

_____________________________________

Модел интерног акта општине Рековац Преузми

____________________________________

ЈНМВ 11/2015 – Санирање последица

од елементарних непогода на пољској

путној мрежи у месним заједницама

општине Рековац

-Обавештење о закљућеном уговору Преузми

-Одлука о додели уговора       Преузми

-Обавештење      Преузми

-Позив            Преузми

-Конкурсна документација    Преузми

__________________________________

ЈНМВ 13/2015 – Изградња помоћног

објекта на изворишту „Доње поље“

у Рековцу

-Обавештење о обустави јн Преузми

-Обавештење       Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација   Преузми

________________________________

НАБАВКАУСЛУГА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

БРОЈ: 04/2015 – УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА

ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА

УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

КОМАСАЦИЈОМ У ДЕЛOВИМА КО ЛОЋИКА,

КО ВУКМАНОВАЦ И КО КАВАДАР

ОПШТИНА РЕКОВАЦ

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора Преузми

-Обавештење о продужењу јн Преузми

-Одговори на питања  Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_________________________________

Набавка електро радова за

прикључење на електо мрежу

новоизграђеног објекта од

јавног интереса у Рековцу

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Одлука о додели уговора  Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_________________________________

Јавни позив зимско одржавање путева

и улица

-Закључење уговора    Преузми

-Одлука о додели уговора    Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација   Преузми

_________________________________

 

Јавни позив за доделу помоћи у

занатској индустрији               Преузми

_________________________________

Обавештење о закљученом уговору

ЈН мале вредности:

Радови на изградњи топловода,ОРН

45231100-Општи радови на изградњи

цевовода број ЈН 09/2015       Преузми

_________________________________

Јавни позив незапосленима за доделу

субвенције за самозапошљавање у

2015.години                                  Преузми

Захтев за биснис планом          Преузми

_________________________________

Одлука о додели уговора у поступку јавне

набавке мале вредности јн радова 

број:ЈН 09/2015                             Преузми

_________________________________

 

Интерни акт        Преузми

_________________________________

Захтев за бизнис планом за доделу

субвенције за самозапошљавање-

ЛАПЗ 2015                            Преузми

_________________________________

Јавни позив незапосленима за доделу

субвенција за самозапошљавање у 2015.

                                                            Преузми

_________________________________

Изградња пилот постројења за пречишћавање

питке воде на изворишту "Доње поље"

-Одлука ообустави јавне набавке Преузми

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_________________________________

Ревитализација пољских путева на

територији Општине Рековац ОРН:45233140

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Презми

_________________________________

Фонд за развој пољопривреде расписује

јавни позив за:

-Набавка садних материјала воћарских

култура Преузми

-Пластеници подстицај Преузми

-Јавни позив за пчеларство Преузми

-Систем за наводнавање конкурс Преузми

-Конкурс кредити Преузми

________________________________

Продаја путничких возила ЈП дирекције

за урбанизам и изградњу Преузми

______________________________

Набавка противградних ракета

број 02/2015

-Обавештење Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

______________________________

Оглас за прикупљање писаних понуда

за давање у закуп пољопривредног

земљишта у државној својини Преузми

________________________________

Ангажовања организација за пружања

кадровских услуга ради обављања

привремених и повремених послова

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

 

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

________________________________

 Такмичење певача аматера

31.07.2015.год. Рековац

-Обавештење Преузми

-Пријава за такмичење Преузми

________________________________

Грађевински радови на изградњи

котларнице са тремом

-Питања и одговори Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

________________________________

Набавка радова на изради бисте

 народном хероју Горану Остојићуж

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Позив Преузми

 -Конкурсна документација Преузми

________________________________

Набавка радова-Радови на асфалтирању

улица по месним заједницама уз учешће

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

-Позив  Преузми

-Конкурсна документација Преузми

________________________________

Набавка банкарских услуга за плаћање

камата за краткорочне пољопривредне

кредите пољопривредним произвођачима

-Обавештење о закључењу уговора Преузми

-Измена конкурсне документације Преузми

-Обавештење Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

_________________________________

Набавка радова на изради бисте

народном хероју Горану Остојићу

-Одлука о обустави поступка Преузми

-Позив Преузми

-Конкурсна документација Преузми

________________________________

Набавка радова – Летње

 одржавање путева на

 територији општине Рековац

 45233140 – Радови на путевима

-Обавештење о закљученом уговору Преузми

 -Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

________________________________

Набавка радова на реконструкцији

моста у Рековцу

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

________________________________

Јавни позив менторинг за 100

новооснованих и постојећих

мссп и кластере

-Обавештење Преузми

-Јавни позив Преузми

-Пријава Преузми

________________________________

Набавка радова на реконструкцији 

моста у Рековцу

-Одлука о обустави поступка Преузми

-Позив за подношење понуда Преузми

-Конкурсна документација Преузми

 _______________________________        

Јавни конкурс

За финансирање програма

од јавног интереса из буџета

општине Рековац

-Пратећа документација Преузми

_____________________________________
Обавештење о закљученом уговору 

за јавну набавку добара горива за 

потребе општинске управе Рековац

Преузми

_____________________________________

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ СТИЦАЊА

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА Преузми

_____________________________________

Набавка добара електричне енергије

-Конкурсна документација

-Позив за подношење понуда

________________________________

 

JА В Н И    П О З И В

 З А РЕАЛИЗАЦИЈУ

 ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

________________________________

Обавештење

 о закљученом уговору

 У поступку јавне набавке

 мале вредности за јавну

 набавку услуга -

 Набавка услуга мобилне

________________________________

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:

ЈНМВ    01/2015 –  НАБАВКА

УСЛУГА РАДА МЕХАНИЗАЦИЈЕ

ПОТРЕБНЕ ЗА РАДОВЕ НА

 ОПШТИНСКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

-Обавештење о закљученом уговору 

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

________________________________

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  У ПОСТУПКУ

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 НАБАВКА УСЛУГА – МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 БРОЈ03/2015

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

-Питања и одговори

-Одговори на питања у вези ЈНМВ 03/2015

-Одговори и питања у вези ЈНМВ 03/2015

_________________________________

-НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 БРОЈ 01/2015

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 У ПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

-Позив за подношење понуда

_____________________________________

-НАБАВКА ДОБАРА –

  ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ

 ОПШТИНСКЕ УПАРВЕ РЕКОВАЦ

  БРОЈ 02/2015 

-Позив за подношење понуда

_________________________________

Јавна набавка услуге

Јавна набавка мале вредности

бр. 03/2014

ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРИЈЕ –

ГЕРОНТОДОМАЋИЦА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

-ПОЗИВ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

__________________________________

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:

 ЈНМВ    06/2014 – ЗИМСКО

 ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И

 УЛИЦA У ОПШТИНИ РЕКОВАЦ

 У ЗИМСКОЈ СЕЗОНИ 2014/2015

-Јавни позив

-Конкурсна документација

 __________________________________

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 04/2014

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ

 ЗА КРАТКОРОЧНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ

КРЕДИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

-Позив

-Конкурсна документација

__________________________________

 НАБАВКА УСЛУГА – Израда Пројекта

примењених детаљних хидрогеолошкох

истраживања изворишта „Доње поље“

за потребе водоснабдевања Рековца и

околних места

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 05/2014 

-Питања и одговори

-Конкурсна документација

-Позив

______________________________

НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ

МАТЕРИЈАЛА БРОЈ 02/2014

-Обавештење

-Пзив за подношење понуда

-Конкурсна документација

 _______________________________       

  ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Уређење (ревитализација) пољских путева

на територији општине Рековац (45233140)

 ___________________________

ЈАВНA НАБАВКA БРОЈ: ЈНМВ 04/2014

 ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА НА

 ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

-Обавештење

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

 

______________________________

Јавна набавка Уређење (ревитализација)

пољских путева на територији општине Рековац,

ОРН:  45233140 – Радови на путевима.

-Позив

-Конкурсна документација

 ___________________________

-Потребна документација за бесповратну помоћ у

грађевинском материјалу за избегла лица на

територији општине Рековац

-Јавни позив

 __________________________

Конкурсна документација за

програм комасације:

1. ПРОГРАМ: ЗА ДЕЛОВЕ КАТАСТАРСКИХ

ОПШТИНА: ТЕЧИЋИ  ДРАГОВО И

 2. ПРОГРАМ: ЗА ДЕЛОВЕ КАТАСТАРСКИХ

ОПШТИНА: КАВАДАР, ВУКМАНОВАЦ

И ЛОЋИКА,ОПШТИНА РЕКОВАЦ

-Позив за подношење понуда у поступку

 __________________________

Грађевински радови на изградњи

котларнице са тремом у Рековцу

-Позив 

-Конкурсна документација

__________________________________

НАБАВКА РАДА МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА

ПОПРАВЦИ CEOСКИХ ПУТЕВА  НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

-Poziv

-Konkursna dokumentacija

 _________________________

Набавка стручних услуга за

реализацију пројеката –

Услуге стручног сарадника

на пројекту „Ефикасно

управљање имовином –

темељ локалног економско

г развоја, ОРН:  79996100 -

Услуге вођења документације

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

-Обавештење

 _________________________

Јавна набавка горива за

Општинску управу Рековац

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

 __________________________

Набавка услуга рада механизацијена

поправци сеоских путева на

територији општине Рековац

-Poziv

-Konkursna dokumentacija

 ___________________________________

-ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: ЈНМВ    02/2014

–  НАБАВКА УСЛУГА РАДА МЕХАНИЗАЦИЈЕ

ПОТРЕБНЕ ЗА РАДОВЕ НА ОПШТИНСКОЈ

ИНФРАСТРУКТУРИ  

-Позив за подношење понуде

 ___________________________________________

НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА

ЗА РАДОВЕ НА ОПШТИНСКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 _______________________________

Набавка дугорочног кредита за

финансирање капиталних

инвестиционих расхода, ОРН: 

66113000 – Услуге одобрења кредита

-Позив за подношење понуда

-Модел конкурсне документације

-Буџет 2014

-Мишљење

-Одлука

-Одлука о задуживању

-Подаци о наручиоцу

-Предлог одлуке

-Пројекција буџета

-Решење

-Статут

-Завршни рачун 2012

-Извештај о извршењу

-Извештај буџета 2013

 ___________________________________

ЈАВНА НАБАВКА-набавка материјала

за угоститељство

Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА – Канцеларијског материјала

Пoзив за подношење понуде

_______________________________

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ

ЗЕМЉИШТА У ДЕЛУ НАСЕЉА

ВЕЛИКА КРУШЕВИЦА У

ОПШТИНИ РЕКОВАЦ

_______________________________

ЈАВНА  НАБАВКА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА – КРЕДИТНО

 ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

КАПИТАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ

РАСХОДА  ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК

-Позив

-Конкурсна документација

-Буџет 2013

-Статут

-Предлог одлуке 11

-Предлог одлуке 12

 _______________________________

ЈАВНА  НАБАВКА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА – КРЕДИТНО

ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

КАПИТАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ РАСХОДА

-Позив

-Кредит

-Буџет 2013

-Статут

-Одлука

-Предлог одлуке 11

-Предлог одлуке 12

 

       

 

 _______________________________

ПОЗИВ за ЈНМВ 14/2013 за прикупљање

понуда Зимско одржавање путева и улица

у општини Рековац у зимској сезони 2013/2014

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_______________________________

ЈАВНА НАБАВКА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА

РАДИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ

ИНВЕСТИЦИОНОГ  РАСХОДА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ

БУНАРА ДБ-5 У РЕКОВЦУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КРЕДИТ

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БУЏЕТ 2013

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 11

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 12

ДОКУМЕНТ 1

ДОКУМЕНТ 2

ДОКУМЕНТ 3

СТАТУТ

________________________________ 

ПОЗИВ за ЈН 02/2013 за прикупљање

понуда у отвореном поступку јавне

набавке радова –Извођење радова на

путевима који су изузети из мреже

државних путева првог и другог реда

на територији општине Рековац

-Конкурсна документација

 _______________________________

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА

ПРАКСА ЛАПЗ У 2013. ГОДИНИ

-Јавни конкурс

-Захтев за учеће у програму

стручна пракса ЛАПЗ-2013

-Бодовна листа 2013 - Стручна пракса

________________________________

 ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА

ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2013. ГОДИНИ

-Јавни конкурс

-Захтев за учешће у програму

-Изјава подносиоца захтева

-Бодовна листа 2013

________________________________

 ЈАВНИ КОНКУРС

 ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ

РАДНИХ МЕСТА-ЛАПЗ У 2013. ГОДИНИ

-Јавни конкурс

-Захтев са бизнис планом лапз Рековац СП

-Прилог број В-1

-05. Делатности које се не субвенционишу кроз јавни позив - СП

-Бодовна листа 2013

_______________________________

 ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА

ЈАВНИХ РАДОВА- ЛАПЗ У 2013. ГОДИНИ

-Јавни конкурс

-Пријава за јавне радове лапз Рековац

 ________________________________

ЈАВНИ КОНКУРС

 НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

У 2013. ГОДИНИ

 авни конкурс

-Захтев за самозапошљавање

-Делатности које се не субвенционишу кроз јавни позив

-Бодовна листа 2013 - СЗ

__________________________

ЈАВНИ КОНКУРС

 Извођење радова на одржавању

асфалтираних локалних путева –

крпљење ударних рупа и вертикална

сигнализација на територији

општине Рековац у 2013. години

-Јавни конкурс

-Конкурсна документација

ИЗМЕНА И ДОПУНА ЈАВНОГ ПОЗИВА  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ

ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНE РЕКОВАЦ  

ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ за СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ

ПОТРЕБE И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА

У ОПШТИНИ РекоВАЦ ЗА 2018. ГОДИНу

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор чланова Локалног антикорупцијског форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Рековац