величина слова:

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР.2

35260 РЕКОВАЦ

ТЕЛ:035/8411-757,035/8411-071

ВЕБ:www.rekovac.rs

Милош Арсић , за следећа насељена места на територији општине Рековац:Баре,Богалинац, Сиљевица ,Доброселица,Надрље, Жупањевац, Малешево,Сибница, Драгово,Брајновац, Белушић,Опарић, Лепојевић,Превешт, Калудра,Каленићки Прњавор, Шљивица,Секурич и Беочић. Тефон : 035/8411 757

Милена Глишић ,за следећа насељена места на територији општине Рековац :Лоћика,Вукмановац,Течић, Кавадар, Рековац,Урсуле,Цикот,Ломница,Ратковић,Велика Крушевица,Комаране и Мотрић. Телефон : 035/8411-071

ДОКУМЕНТА

-Извештај о раду комуналне инспекције за 2023.годину

-План рада комуналне инспекције за 2024,

-Operativni plan rada komunalne inspekcije za 2024. godinu

-Извештај о раду комуналне инспекције за 2022.годину

-План рада комуналне инспекције за 2023.годину

-Извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

-План рада комуналне инспекције за 2022.годину

-Извештај о раду комуналне инспекције за 2020. годину

-План рада за 2021.годину

-Контролна листа број 9.Димничарске услуге

-Контролна листа број 10.Димничарске услуге

-Контролна листа број 11.Одржавање гробља

-Контролна листа број 12.Одржавање гробља

-Контролна листа број 13.Одржавање гробља

-Контролна листа број 14.Одржавање гробља

-Контролна листа број 15.Делатност зоохигијене

-Контролна листа број 16.Снабдевање топлотном енергијом

-Контролна листа број 17.Јавна расвета

-Контролна листа број 18.Јавна расвета

-Контролна листа број 19.Погребне делатности

-Контролна листа број 20.Стамбена заједница обавезе управника

-Контролна листа број 21.Стамбена заједница обавезе корисника

-Извештај о раду за 2019.годину

-План рада за 2020.годину

-Годишњи извештај о раду за 2018.годину

-План рада за 2019.годину

-Извештај о раду за 2017.годину Преузми

-План рада комуналне инспекције за 2018.годину Преузми

-Годишњи извештај о раду 2016. Преузми

-Обавештење о постављању монтажних и других објеката на јавним површинама Преузми

-Обавештење за предузећа и предузетнике за уклањање падавина(снега и леда) Преузми

-План рада за 2017.годину Преузми

КОНТРОЛНА ЛИСТА О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТИЊА

-КЛ 6.1.ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА Преузми

-КЛ 6.2 ДРЖАЊЕ ПАСА,,КУНИЋА И ГОЛУБОВА Преузми

КОНТРОЛНА ЛИСТА ПО ОДЛУЦИ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  РЕКОВАЦ

-КЛ ВОДОВОД  5.9 ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ Преузми

-КЛ ВОДОВОД 5.1 Преузми

-КЛ ВОДОВОД 5.2 ЗАШТИТА ОБЈЕКТА Преузми

-КЛ ВОДОВОД 5.3 ВОДОМЕР Преузми

-КЛ ВОДОВОД 5.4 ВОДОМЕР-КОРИСНИЦИ Преузми

-КЛ ВОДОВОД 5.5 ИСКЉУЧЕЊЕ КОРИСНИКА Преузми

-КЛ ВОДОВОД 5.6 КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ Преузми

-КЛ ВОДОВОД 5.7 ИСПОРУКА ВОДЕ Преузми

-КЛ ВОДОВОД 5.8 ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА Преузми

КОНТРОЛНА ЛИСТА ПО ОДЛУЦИ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

-КЛ 8.1 ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ Преузми

-КЛ 8.2 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ Преузми

-KONTROLNA LISTA PO ODLUCI O ODRŽAVANjU ČISTOĆE  Преузми

-KONTROLNA LISTA PO ODLUCI O PIJACAMA Преузми

-KONTROLNA LISTA PO ODLUCI O SAHRANjIVANjU I GROBLjIMA Преузми

-KONTROLNA LISTA PO ODLUCI O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM Преузми

-КОНТРОЛНА ЛИСТА ПО ОДЛУЦИ О ПОСТАВЊАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА Преузми

 

 

 

    1. Ивана Јовановић , за следећа насељена места на територији општине Рековац: Баре, Богалинац, Сиљевица ,Доброселица,Надрље, Жупањевац, Малешево, Сибница, Драгово, Брајновац, Белушић,Опарић, Лепојевић,Превешт, Калудра, Каленићки Прњавор, Шљивица, Секурич и Беочић.

    Тефон : 035/8411 757

    Ивана Јовановић , за следећа насељена места на територији општине Рековац: Баре, Богалинац, Сиљевица ,Доброселица,Надрље, Жупањевац, Малешево, Сибница, Драгово, Брајновац, Белушић,Опарић, Лепојевић,Превешт, Калудра, Каленићки Прњавор, Шљивица, Секурич и Беочић.

Тефон : 035/8411 757