Вести

величина слова:

 dimnjak На основу предходно спроведеног поступка јавне набавке и Студије оправданости општина Рековац, односно ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Рековац", склопила је Уговор за изградњу Градске топлане са инвеститором „Топлинг грејање" д.о.о из Београда, дана 17.04.2013. године.

величина слова:

Picture 115  Дана 17.04.2013. године председник општине Рековац потписао је Споразум о реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2013. годину са Националном службом за запошљавање, односно директором филијале Јагодина. Овај споразум је резултат учешћа општине у Јавном позиву за финансирање програма или мера активне политике запошљавања у 2013. години који је организовало Министарство рада, запошљавања и социјалне политике .

величина слова:

IMG 5У петак 12. априла 2013. године одржан је радни састанак представника новоформираног погона ''ЛЕОНА ТЕX - ЛАБОД КОНФЕКЦИЈА'' из Словеније, председника општине Рековац, Предрага Ђорђевића, са сарадницима, представником Националне службе за запошљавање и са око 70 заинтересованих кандидата за рад у овом предузећу.

величина слова:

Rekovac predskolska ustanova 008Дана 18.04.2013.године у 10 часова Предшколска установа "Милоје Милојевић"- Рековац организује Пролећни карневал дефилеом деце кроз насеље.

 

величина слова:

IMG 0505Дана 12.04.2013 године је у малој сали у организацији Министарства правде и државне управе чији су представници били Зорана Јовић и Александар Марковић,из ПТТ-а Марина Бубало а из општинске управе начелник Зоран Дамњановић одржана је обука за све матичаре у општини Рековац.

величина слова:

strujaРЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РЕКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 312-08 /2013- 02
Дана: 02.04.2013. године
Р Е К О В А Ц
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани да на основу члана 5. Уредбе о енергетски заштићеном купцу ( Сл. гласник РС број 27/13) могу поднети захтев за издавање Уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца, сваког радног дана од 07 до 15 часова на Писарници Општинске управе општине Рековац.

величина слова:

IMG 0463САОПШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У РЕКОВЦУ И ЛОМНИЦИ

Дана 28.03.2013.године одржана је 7. Седница Штаба за ванредне ситуације на којој је прва тачка дневног реда била:
• Разматрање информације о предузетим мерама и активностима у време забране употребе воде за пиће у Рековцу и Ломници.

величина слова:

img 0389

Дана 22.03.2013. године Општину Рековац посетио је помоћник Министра просвете др. Зоран Костић, републички просветни инспектор Драган Маринчић, начелник Школске управе у Јагодини Живота Старчевић, при чему су констатовали стање и потребе за рад и функционисање основног и средњег образовања у општини Рековац, као и могућност да Министарство искаже одређену помоћ за унапређење и развој школства.