величина слова:

На порталу Општине Рековац је доступан Виртуелни Матичар

за издавање извода и уверења без доласка код матичара.

Налази се на порталу Општине Рековац у менију

Е-Управа/Виртуелни Матичар.

ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР

величина слова:

 GRB

                ЈАВНИ КОНКУРС

          дана:27.01.2021.године