величина слова:

popi2022b grb GRB

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи

у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној

структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спровешће се у периоду од 1. октобра до 31. октобра 2022.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на

националном тако и локалном нивоу.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ ПОПИСИВАЧИ КОЈИ СУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ  ИЗАБРАНИ ЗА РАД У ПОПИСУ СТАНОВНИКА ,СТАНОВА И

ДОМАЋИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ, ДА ДОЂУ ДАНА 26.09.2022. ГОД. У 10:00 ЧАСОВА У ЗГРАДУ ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

РАДИ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА И ЗАДУЖИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД У ПОПИСУ.

                                                                                                                                                                             КОМИСИЈА ЗА ПОПИС СТАНОВНИКА

Документа за преузимање:

           

                Poštovani kandidati za popisivače,

                Pozivamo vas da dana 18.08.2022. godine u 10.00h u sali Skupštine opštine Rekovac u ul. Svetozara Markovića 2 u

                Rekovcu dostavite potrebnu dokumentaciju Popisnoj komisiji, a nakon toga pristupite testiranju kandidata za popisivače.

                Popisna komisija, opštinski koordinator Saša Andrejić (datum:17.08.2022.)

         -ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ (22.07.2022.)

        -Прелиминарна ранг листа кандидата за обуку (17.07.2022.)

         -Документација за кандидате

        -Ранг листа кандидата за инструкторе који се позивају на разговор (06.07.2022.)

      -Јавни позив интруктори (датум:24.06.2022.)

-Закључак Пописне комисије

-О попису

-О раду у попису

-Време и начин пописивања

-Закључак активностима везаним за информисање јавности и промоцију Пописа 2022. године

-Закључак о одређивању простора за општински магацин

-Одлука Пописне комисије о избору општинског магационера