величина слова:

НАЈАВА 44 САБОРА "ПРОЂОХ ЛЕВАЧ ПРОЂОХ ШУМАДИЈУ"

ОД 01 ДО 04 АВГУСТА 2013 ГОДИНЕ У КАЛЕНИЋУ

ПРОГРАМ 44 САБОРА "ПРОЂОХ ЛЕВАЧ ПРОЂОХ ШУМАДИЈУ"

 

 

величина слова:

Picture 109На основу члана 5. и 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС" бр 135/04 и 88/10) општина Рековац, Општинска управа, Одељења за привреду, урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове оглашава

величина слова:

Picture 118

Дана 19. априла текуће године одржан је радни састанак на коме су присуствовали заинтересовани послодавци са територије општине Рековац, представници Националне службе за запошљавање: Марија Стојановић Организатор у запошљавању, Миодраг Јовановић Саветник у посредовању и Борис Стојанов Шеф пословне јединице Националне службе за запошљавање у Рековцу и председник општине Рековац Предраг Ђорђевић са сарадницима.

величина слова:

 dimnjak На основу предходно спроведеног поступка јавне набавке и Студије оправданости општина Рековац, односно ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Рековац", склопила је Уговор за изградњу Градске топлане са инвеститором „Топлинг грејање" д.о.о из Београда, дана 17.04.2013. године.

величина слова:

Picture 115  Дана 17.04.2013. године председник општине Рековац потписао је Споразум о реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2013. годину са Националном службом за запошљавање, односно директором филијале Јагодина. Овај споразум је резултат учешћа општине у Јавном позиву за финансирање програма или мера активне политике запошљавања у 2013. години који је организовало Министарство рада, запошљавања и социјалне политике .

величина слова:

IMG 5У петак 12. априла 2013. године одржан је радни састанак представника новоформираног погона ''ЛЕОНА ТЕX - ЛАБОД КОНФЕКЦИЈА'' из Словеније, председника општине Рековац, Предрага Ђорђевића, са сарадницима, представником Националне службе за запошљавање и са око 70 заинтересованих кандидата за рад у овом предузећу.

величина слова:

Rekovac predskolska ustanova 008Дана 18.04.2013.године у 10 часова Предшколска установа "Милоје Милојевић"- Рековац организује Пролећни карневал дефилеом деце кроз насеље.

 

величина слова:

IMG 0505Дана 12.04.2013 године је у малој сали у организацији Министарства правде и државне управе чији су представници били Зорана Јовић и Александар Марковић,из ПТТ-а Марина Бубало а из општинске управе начелник Зоран Дамњановић одржана је обука за све матичаре у општини Рековац.