величина слова:

Спорт

Спорт у Рековцу се одвија на аматерском нивоу. Од спортова је најзаступљенији фудбал. Овај податак илуструје чињеница да у граду постоји 11 фудбалских клубова. 

 

 

Преглед активних спортских организација

Назив клуба

Спорт

Мушки / Женски

Број чланова

Место

Лига

ФК Левач

Фудбал

Мушки

80

Рековац

Окружна

ФК Шумадинац

Фудбал

Мушки

55

Драгово

Међуопштинска

ФК Херој

Фудбал

Мушки

25

Урсуле

Општинска

ОФК Херој

Фудбал

Мушки

50

Урсуле

Међуопштинска

ФК Гоша

Фудбал

Мушки

50

Вукмановац

Општинска

ФК Хајдук

Фудбал

Мушки

25

Лоћика

Општинска

ФК Благотин

Фудбал

Мушки

50

Белушић

Општинска

ФК Полет

Фудбал

Мушки

25

Секурич

Општинска

ОФК Зенит

Фудбал

Мушки

50

Опарић

Општинска

ФК Село Вобан

Фудбал

Мушки

25

Лепојевић

Општинска

ФК Шумадија

Фудбал

Мушки

25

Превешт

Општинска

ШК Левач - Мат

Шах

Мушко - Женски

25

Рековац

Шумадиска

Извор: Локална самоуправа

 

Као и у већини локалних самоуправа и у општини Рековац се огледа недостатак потребне инфраструктуре за упражњавање различитих типова спортских активности. Решење овог проблема је нарочито важно ако имамо у виду изразито демографско пражњење и потребу за стварањем могућности младима да остану и живе у општини Рековац.

 

Преглед спортско-рекреативних објеката (дворана, игралишта, базена, трим стаза)

Назив

Површина (м2)

Намена

Место

Левач

9500 м2

Фудбал

Рековац

Хајдук

7700 м2

Фудбал

Лоћика

Херој

7000 м2

Фудбал

Урсуле

Благотин

8000 м2

Фудбал

Белушић

Полет

5000 м2

Фудбал

Секурич

Зенит

7000 м2

Фудбал

Опарић

Село

6000 м2

Фудбал

Лепојевић

Младост

6000 м2

Фудбал

Течић

Шумадија

8000 м2

Фудбал

Превешт

Шумадинац

6000 м2

Фудбал

Драгово

Отворени базени

-

-

Каленић, Лепојевић, Рековац

Спортска хала

1477 м2

Кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал

Рековац

Извор: Локална самоуправа

 

У општини Рековац се не одржавају било какве званичне спортске манифестације.