величина слова:

Скупштина општине има 21 одборника који се бирају на период од 4 године.

Списак одборника:

 

1.

 Павле Мијајловић, Рековац Српска напредна странка Александар Вучић

2.

 Предраг Милорадовић, Рековац

Српска напредна странка Александар Вучић

3.

 Слађан Марковић, Велика Крушевица

Српска напредна странка Александар Вучић

4.

 Драгиша Томић, Рековац

Српска напредна странка Александар Вучић

5.

  Мирјана Ракић, Жупањевац Српска напредна странка Александар Вучић

6.

 Неша Ђорђевић, Белушић Српска напредна странка Александар Вучић

7.

 Лепојка Вукојевић, Рековац Српска напредна странка Александар Вучић

8.

 Владимир Степановић, Превешт Српска напредна странка Александар Вучић

9.

 Јелена Обрадовић, Вукмановац Српска напредна странка Александар Вучић

10.

 Ненад Мијајловић, Брајновац Српска напредна странка Александар Вучић

11.

 Јелена Цакић, Рековац Српска напредна странка Александар Вучић

12.

 Драгољуб Петровић, Урсуле "СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

13.

 Горан Ђорђевић, Лоћика "СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

14.

 Љубиша Стевановић, Рековац "СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

15.

 Слађана Антић, Опарић "СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

16.

 Љиљана Милановић, Комаране "СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

17.

 Богдан Томић, Течић "СПС"Ивица Дачић,"ЈС"Драган Марковић Палма

18.

 Драган Продановић, Белушић Група грађана "Др Драган Продановић"

19.

 Милош Митровић, Драгово Група грађана "Др Драган Продановић"

20.

 Слободанка Петровић, Вукмановац Група грађана "Др Драган Продановић"

21.

 Снежана Јовичић, Лепојевић Група грађана "Др Драган Продановић"
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Павле Мијајловић, Рековац

Предраг Милорадовић, Рековац

Слађан Марковић, Велика Крушевица

Драгиша Томић, Рековац

Мирјана Ракић, Жупањевац

Неша Ђорђевић, Белушић

Лепојка Вукојевић, Рековац

Владимир Степановић, Превешт

Јелена Обрадовић, Вукмановац

Ненад Мијајловић, Брајновац

Јелена Цакић, Рековац

Драгољуб Петровић, Урсуле

Горан Ђорђевић, Лоћика

Љубиша Стевановић, Рековац

Слађана Антић, Опарић

Љиљана Милановић, Комаране

Богдан Томић, Течић

Драган Продановић, Белушић

Милош Митровић, Драгово

Слободанка Петровић, Вукмановац

Снежана Јовичић, Лепојевић