величина слова:

ПОПЛАВЕ МАЈ 2014

Одлука о престанку ванредне ситуације

Одлука опроглашење ванредне ситуације

Табела клизишта

Преглед оштећене инфраструктуре

Преглед оштећених објеката

Записници са седница 2014

Записник са прве седнице

Записник са друге седнице

Записник са треће седнице

Записник са четврте седнице

Записник са пете седнице

Записник са шесте седнице

Записник са седме седнице

Записник са осме седнице

Записник са девете седнице

Записник са десете седнице

Записник са једанаесте седнице

Записник са дванаесте седнице

 

 

 

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Рековац

Одлука о образовању општинског штаба за ванредне ситуације

Закључак о формирању стручно оперативних тимова

Чланови штаба

План рада штаба Рековац за 2013 годину

Записници са седница штаба за ванредне ситуације
Прва седница штаба за ванредне ситуације

Друга седница штаба за ванредне ситуације

Трећа седница штаба за ванредне ситуације

Четврта седница штаба за ванредне ситуације

Пета седница штаба за ванредне ситуације

Шеста седница штаба за ванредне ситуације

Седма седница штаба за ванредне ситуације