величина слова:

 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 2024. ГОДИНА

дан објаве 24.05.2024.год."Оmega Agro group" d.o.o Beograd, из Београда

дан објаве 24.05.2024.год.Обрадовић Милица из Крагујевца

дан објаве 22.04.2024.год.Красојевић Јована из Крагујевца

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 2023. ГОДИНА

дан објаве: 22.12.2023.год. Васић Драган из Белушића

датум објаве: 14.11.2023.год.Влашковић Јовица из Крагујевца

датум објаве:03.05.2023.год. ,,Жупањка", Жупањевац

датум објаве:21.04.2023.год. ,,Royal Berry" доо Крагујевац

датум објаве:03.04.2023.год. Красојевић Јована, Крагујевац

датум објаве:31.03.2023.год. Јовановић Славољуб, Лоћика

датум објаве:24.03.2023.год. Ројал Бери, Крагујевац

 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 2022. ГОДИНА

датум објаве:27.12.2022.год. Недељковић Душко, Крагујевац

датум објаве:20.12.2022.год. Раггио енергиа

датум објаве:01.12.2022.год. Недељковић Душко, Крагујевац

датум објаве:01.12.2022.год. Општина Рековац - видиковац

датум објаве:28.10.2022.год. Недељковић Душко, Крагујевац

датум објаве:06.10.2022.год. Јешић Драган, Опарић 

датум објаве:03.08.2022.год. ,,РМ Стубица" доо Поповац

датум објаве:12.07.2022.год. ,,Фриго Левач" доо Шљивица

датум објаве:14.04.2022.год. Вински подрум „Агатија“,351-53

датум објаве:15.03.2022.годНешић Ката. 351-35

датум објаве:11.02.2022.год. Младеновић Миодрага, 351-22

датум објаве:11.02.2022.год. Милосављевић Саша, 351-20

датум објаве:10.02.2022.год. Милосављевић Саша, 351-21

датум објаве:01.02.2022.год. Красојевић Јована, 351-16

датум објаве:27.01.2022.год.Кнежевић Мирослава, 351-16

датум објаве:27.01.2022.год. Владан Спасојевић, 351-15

 

ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ НА ОСНОВУ УСАГЛАШЕНОГ ЗАХТЕВА 2022. ГОДИНЕ

 

датум објаве:18.05.2022.год. Даниела Влашковић

 

-ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

-ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 2015-2022

-ИЗДАВАЊЕ - ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ НА ОСНОВУ УСАГЛАШЕНОГ ЗАХТЕВА 2015-2022

-ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 2015-2022

-ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ НА ОСНОВУ УСАГЛАШЕНОГ ЗАХТЕВА 2015-2022

-Грађевинске дозволе 2017. Преузми

-Грађевинске дозволе 2016. Преузми

-Грађевинске дозволе до октобра 2015. Преузми