величина слова:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ''МИЛОВАН СПАСИЋ'' РЕКОВАЦ

Директор – Биљана Томић, професор књижевности

 

Управни одбор (5 чланова):

 

  1. Верица Миловановић из Жупањевца, председник,
  2. Светлана Вуловић из Мотрића, члан,
  3. Тина Дмитровић из Велике Крушевице, члан,
  4. Марија Јокић из Рековца, члан,
  5. Александар Петровић из Жупањевца, члан.

 

Надзорни одбор (3 члана):

 

1. Радојка Бјеловук из Мотрића, председник,

2. Драгослав Милуновић из Белушића, члан,

3. Јелена Вукојичић из Комарана, члан.

Библиотека

Народна библиотека „Др Милован Спасић" у Рековцу је установа у области културе која је формирана и функционише у складу са Законом о библиотечкој делатности и са Законом о јавним службама.

 

Основана ја 12. октобра 1928. године. Данас је културна установа са 85 година традиције у раду са књигама, неговању и задовољавању културних и образовних потреба срединe у којој делује.Установа је која обавља јавну службу и која због задовољавања потреба грађана мора бити једнообразно уређена како би могла да омогући једнака права свим грађанима да под једнаким условима остварују свој интерес у образовању, стручном и научном раду. У њено постојање и трајање уграђена су најзначајнија културна дешавања, гостовања позоришних ансамбала, глумаца, песника, писаца, трибине и разне манифестације значајне за нашу општину. Народна библиотека је постала место популарисања књиге, ширења знања, изграђивања укуса читалаца, подстицала на креативно стваралаштво литерарним конкурсима,креативним радионицама и организовала културне активности и садржаје.Библиотека сваке године активно учествује у организацији сабора „Прођох Левач,прођох Шумадију".
У саставу библиотеке су и два подручна одељења у Драгову и Белушићу. Библиотека данас у својим фондовима има 36.647 књига. Радно време библиотеке је у једној смени сваког радног дана од 7 – 15 часова. Број запослених у библиотеци је 7.
Народна библиотека „Др Милован Спасић" је од 1978. године добитник награде „Милорад Панић Суреп" за постигнуте резултате у развоју библиотечке делатности.Библиотека

 

Погледајте слике из Галерије - Библиотека Милован Спасић