величина слова:

ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Управни одбор (9 чланова):

1. Богољуб Милић из Урсула, председник,

2. Милош Митровић из Драгова, члан,

3. Слободан Пешић из Рековца, члан,

4. Саша Јевтић из Драгова, члан,

5. Марко Милић из Брајновца, члан,

6. Марко Божилов из Рековца, члан,

7. Марко Милошевић из Рековца, члан,

8. Момчило Стојковић из Белушића, члан,

9. Братимир Јеремић из Течића, члан.

Надзорни одбор:

1. Зоран Ђокић из Белушића, председник,

2. Жарко Мркић из Рабеновца, члан,

3. Љубиша Димитријевић из Беочића, члан.

У ОКВИРУ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДЕЛУЈЕ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ