величина слова:

 

Директор: др Снежана Стојановић из Рековца

Управни Одбор:

                         

  1. Драган Јовановићиз Рековца, председник,
  2. Јелена Симић из Рековца, члан,
  3. Златко Јовичић из Лепојевића, члан.

                       

Надзорни Одбор:

                            

  1. Снежана Стојановић из Рековца, председник,
  2. Марко Лукић из Бара, члан.

 

Здравствена заштита

 

  Здравствену заштиту становништву општине Рековац пружа Дом  Здравља који у свом саставу има:

 -Службу за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним  лечењем и хитном медицинском помоћи;

 -Службу за здравствену заштиту деце;

 -Службу за здравствену заштиту жена;

 -Службу за стоматолошку здравствену заштиту;

 -Службу за лабораторијску дијагностику;

 -Службу за РТГ и ултразвучну дијагностику;

 -Специјалистичко-консултативну  службу(интернистичка,пнеумофтизиолошка);

 -Службу поливалентне патронаже;

 -Службу за фармацеутску делатност(апотека Рековац и огранак  Белушић);

 -Службу за финансијско-економске и правне послове;

 -Техничку и Службу санитетског превоза.

 

   Укупан број запослених је 81,од чега 15 лекара(3 спец.опште мед.,2 гинеколога,1 педијатар,1 интерниста,1 пнеумофтизиолог,5 доктора медицине и 2 доктора медицине на специјализацији);1 доктор стоматологије,1 дипл.фармацеут,45 здравствених радника са средњом или вишом школом и 19 немедицинских радника.

 Општина Рековац је у групи најнеразвијенијих у Србији.На великој територији површине 366 км2 настањено је око 11000 становника у 32 насељена места,мале густине насељености.

 Становништво се углавном бави пољопривредом,а преко 30% је старости преко 65 година.

 Удаљеност већих градова од Рековца је око 30 км,а од појединих села и  до 70 км.

Све су то отежавајуће околности за правилно и несметано  функционисање Дома Здравља.

 Дом Здравља самостално ради од фебруара 2007.године.

 Од јануара 2013. године је акредитована здравствена установа.

 

Наша мисија је да своју делатност заснивамо на унапређивању здравља свих наших суграђана,пружањем квалитетних и ефикасних здравствених услуга,са циљем обезбеђивања дужег и квалитетнијег живота.

 

Наша визија је да континуираним пружањем квалитетне примарне здравствене заштите,уз подршку специјалистичко-консултативних служби и сталним здравствено-едукативним радом на терену,постанемо пример добре праксе у пружању здравствене заштите у руралној средини и привредно,економски и демографски угроженом подручју.Пружаћемо квалитетне и економски исплативе услуге свим грађанима без обзира на њихов социјални статус.