величина слова:

ЈП ДРУМСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Вршилац дужности директора - Драган Анђелић дипл. машински инж.
Управни одбор (5 чланова):
1. Иван Поповић, председник
2. Драган Ђорић,
3. Миле Нићифоровић,
4. Александар Ивановић,
5. Момчило Илић.
Надзорни одбор (3 члана):
1. Југослав Нићифоровић, председник,
2. Радосав Поповић,
3. Милован Зарић.