величина слова:

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
Директор вд Марија Ђокић
Управни одбор (5 чланова):

  1. Предраг Јовановић из Лоћике, председник,
  2. Доброслав Николић из Течића, члан,
  3. Богољуб Милојевић из Ратковића, члан,
  4. Гордана Лукић из Вукмановца, члан,
  5. Милева Томић из Ратковића, члан.

Надзорни одбор (3 члана):

  1. Слађана Влашковић из Калудре, председник,
  2. Зоран Живановић из Сибнице, члан,
  3. Милан Тодосијевић из Шљивице, члан.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ УПРАВЉА УСТАНОВОМ ДОМА КУЛТУРЕ

sdc12974

Вршилац дужности директора – Небојша Вулић,полј.техничар из Велике Крушевице
Управни одбор (5 чланова):

1. Сузана Зарић из Калудре, председник,

2. Никола Матић из Опарића, члан,

3. Мирослава Пауновић из Белушића, члан,

4. Милош Јанићијевић из Белушића, члан,

5. Зорица Адамовић из Белушића, члан.


Надзорни одбор (3 члана):

1. Мирослав Ракић из Жупањевца, председник,

2. Јовица Илић из Кавадара, члан

3. Драган Миленковић из Каленићког Прњавора, члан.