величина слова:

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО – ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА У РЕКОВЦУ
Директор Љубиша Стевановић професор физичког из Рековца
Школски одбор (9 чланова):

1. Драгиша Милосављевић из Белушића

2. Милан Јовановић из Калудре

3. Дејан Јевтић из Секурича


4. Бисерка Јовановић,
5. Душан Ивановић,
6. Зоран Тодоровић,
7. Драгица Перчевић,
8. Горан Ђорђевић,
9. Славиша Јовановић.

 

Основана је 1958/1959. године као Воћарско - виноградарска школа. Народни одбор општине Рековац одлучио је да оснује ову школу уз велико одрицање. Разлог оснивања средње стручне школе у Рековцу лежи у потреби за стручним кадровима јер је ово претежно пољопривредни крај. Како су одмицале године, средња стручна школа у Рековцу градила је углед, стицала драгоцено радно искуство и тако стала у ред најбољих пољопривредних школа у земљи. Данас, након 50 година постојања, Пољопривредно - ветеринарска школа у Рековцу са одељењима ветеринарског, пољопривредног, економског и столарског смера има укупно 326 ученика. Број наставног особља у школској 2008/2009. години је 40.

 

 

У саставу школе је и интернат намењен за смештај ученика. Школа располаже и фармом, која простором, опремом и кадровима задовољава основне услове за остваривање наставног програма. Од 4 побројана смера, најбројнији је смер економског техничара који похађа 112 ученика. Популарни су и смерови ветеринаског и пољопривредног техничара.

Назив школе

Локација

Број наставника

Број ученика

Број ученика по смеровима/разредима

 

смер

I

II

III

IV

 

Пољопривредно - ветеринарска школа

Рековац

40

326

Ветеринарски техничар

27

27

27

29

 
 
 

Пољопривредни техничар

20

20

19

16

 
 

Економски техничар

29

26

32

25

 
 

Произвођач финалних производа од дрвета

12

9

8

 
 
 

Извор: Локална самоуправа

У саставу школе је и интернат намењен смештају ученика чији је капацитет 96 ученика. У циљу реализације пректичне наставе, школа располаже фармом која задовољава основне услове за остваривање наставног програма. Стање школе карактерише застарео намештај по учионицама, дотрајали мокри чворови, дотрајала столарија и радијатори.

Више информација можете наћи на званичном сајту школе:

www.pvskolarekovac.edu.rs